MYFilm - digitalizace, skenování

Digitalizace 8mm filmu

Digitalizace 8mm filmu

Digitalizace, přepis, převod video formátu 8 mm film super a 8 mm film normál neboli regular. Provádíme digitalizaci 8mm filmů černobílých i 8mm filmů barevných. 8 mm filmy mají perforaci pouze na jedné straně a vyráběli se z materiálu celuloid. Perforace znamená dírkování, které umožňuje posun filmu v promítačce. 8 mm filmy mohou být pozitivní i negativní, výsledný záznam je však vždy reálný, to znamená pozitivní. Digitalizujeme pouze 8mm filmy bez zvuku neboli němé. Přetrhnutý film není nutné převodu lepit. Nemotejte na jeden kotouč 8mm film super a 8mm film normal.

Digitalizované celuloidové filmy mohou být navinuty na kotouče neboli cívky, které se vyráběly z plastu, plechu, dřeva i papíru. Šířka těchto kotoučů je 10 - 12 mm dle materiálu. Promítání na poškozeném kotouči může poškodit 8 mm celuloidový film. 8 mm filmy nemusí být navinutý na kotouč, ale pouze na svitek. S tímto svitkem pracujeme stejně jako s kotoučem. Nutné je dbát na jeho správné navinutí, aby nedocházelo k deformaci 8 mm celuloidového filmu. Rovněž 8 mm filmy nemusí být navinuté na kotouč, ale pouze na střed bez bočnic, který lze nasadit na hřídel promítačky 8 mm filmu.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme základní úpravy záznamu. Optický stabilizátor záznamového zařízení odstraní drobné chvění neklidu záznamu 8mm filmu. Větší poruchy, porušení perforace filmu, vodících dírek, stabilizátor nedokáže kompenzovat. Nastavení ořezu záznamu přímo u digitalizace. Černé nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby zbyl pouze obraz se záznamem filmu. Digitalizovaný záznam z 8mm filmů dále zpracováváme a upravujeme. Základní střih odstraní bílé, černé nebo spálené místa na filmu. Profi střih zajistí, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu. Střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z 8mm filmů. Pro 8mm film doporučujeme filtr obrazu, kde provedeme stabilizaci obrazu, oživení obrazu, přidání kontrastu neboli prosvětlení. K němému celuloidovému 8mm filmu lze přidat hudební doprovod. Do záznamu lze vložit jakýkoliv titulek, navigační menu i přidávat digitální fotografie. Provádíme i synchronizaci s audio záznamem.

8mm film archivujeme ve formátu DVD Video (jen pro DVD disky) a datové formáty MPG a AVI (DV). Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Výsledný záznam DVD PAL takzvaně plný PAL rozlišení 720 x 576 poměr stran 4:3,2. Výsledný záznam lze uložit na DVD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

AKCE

Digitalizace 16mm filmu

Digitalizace 16mm filmu

Digitalizace, přepis, převod video formátu 16mm celuloidový film. Němý film byl perforovaný po obou stranách filmu. 16 mm filmy zvukové mají na jedné straně perforaci a na druhé straně buď magnetickou zvukovou stopu nebo optickou zvukovou stopu. Provádíme digitalizaci 16mm filmů černobílých i barevných. 16mm filmy mohou být pozitivní i negativní, výsledný záznam je však vždy pozitivní. Přetrhnutý 16mm film je nutno u převodu lepit. Kotouče, cívky se vyráběly z plastu, plechu, dřeva i papíru. Šířka kotoučů 20mm - 24mm dle materiálu. Promítání na poškozeném kotouči může poškodit navinutý 16mm celuloidový film. 16mm filmy nemusí být navinutý na kotouč, ale jenom na svitek. Taktéž 16mm filmy jsou navinuty pouze na střed.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme základní úpravy záznamu. Optický stabilizátor záznamového zařízení odstraní drobné chvění neklidu záznamu 16mm filmu. Větší poruchy, porušení perforace filmu, vodících dírek, stabilizátor nedokáže kompenzovat. Černé nerovné okraje záznamu z filmu jsou automaticky ořezány. Digitalizovaný záznam z 16mm filmů dále zpracováváme potažmo upravujeme. Základní střih odstraní bílé, černé nebo spálené místa na filmu, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z 16mm filmů. Pro 16mm film doporučujeme záznam upravit takzvaným filtrem obrazu, kde provedeme stabilizaci obrazu, oživení obrazu, přidání kontrastu neboli prosvětlení. K celuloidovému 16 mm filmu lze přidat i námi, možnosti je i Vámi zvolený hudební doprovod. Do záznamu lze vložit jakýkoliv titulek, navigační menu i přikládat naskenované fotografie. Provádíme i synchronizaci s audio záznamem, zatrhněte volbu v příslušném audio formátu.

16mm film archivujeme ve formátu DVD Video (jen pro DVD disky) a datové formáty MPG a AVI (DV). Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Výsledný záznam DVD PAL takzvaně plný PAL rozlišení 720 x 576 poměr stran 4:3,2. Výsledný záznam lze uložit na DVD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Digitalizace videokazety VHS

Digitalizace videokazety VHS

Digitalizace, přepis, převod video formátu videokazety VHS, videokazety svhs, s-vhs. Pásek videokazety zaznamenává zvuk na magnetickou vrstvu. Pro nahrávání dvojnásobné délky záznamu byly přidány režimy LP a EP trojnásobná délka záznamu. Přetrhnutý, poškozený pásek videokazety VHS je nutno pro digitalizaci lepit. Kazety VHS, materiál plast, rozměr 187 x 104 x 25 mm a šířka pásky je 13 mm. Přehrávání poškozené videokazety VHS může poškodit přehrávač VHS neboli videorekorder.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme základní pročištění obrazu pomocí digitálního systému Digital TBC a digitální pročištění zvuku Digital NR. Digitální systém Digital TBC stabilizuje chvění video signálu záznamu. Digitální pročištění zvuku Digital NR snižuje hladinu rušivých zvuků šum nebo brum. Základní střih znamená odstranění černých míst i natáčení jednoho nepodstatného místa delší dobu. Profi střih se provádí proto, aby záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu. U vlastního střihu si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu. K záznamu na kazetě VHS lze přidat hudební doprovod. Do záznamu lze vložit jakýkoliv titulek, navigační menu i přikládat naskenované fotografie.

Videokazety VHS archivujeme ve formátu DVD Video (jen pro DVD disky) a datové formáty MPG a AVI (DV). Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Výsledný záznam DVD PAL takzvaně plný PAL rozlišení 720 x 576 poměr stran 4:3,2. Výsledný záznam lze uložit na DVD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

AKCE

Digitalizace kazety z kamery

Digitalizace kazety z kamery

Digitalizace, přepis, převod video formátu kazety z kamery VHSC, SVHSC, V 8, Hi 8, Digital 8, Mini DV. Digitální formát přepisujeme pomocí protokolu IEEE 1394 neboli firewire. Analogový formát přes analogovo-digitální převodník. Provádíme digitalizaci převod přepis kazet do kamery pouze v evropské normě PAL, rychlost záznamu SP, LP, poměr stran 4:3, 16:9. Kazety jsou z plastu. Přetrhnutý pásek je nutno před digitalizací lepit a poškozenou kazetu opravit.

VHS-C, S-VHS-C je kompaktní formát videokazety VHS, S-VHS pro analogové nahrávání z videokamery. Kazety VHSC, SVHSC mají shodný videopásek jako kazety VHS a lze je přehrát na standardním VHS videorekordéru, videopřehrávači pomocí adaptéru. Kazeta Video8 má analogový formát a kompaktní rozměr kazety. Na kazety Video8 lze uložit 120 minut v režimu SP a 240 minut v režimu LP. Kazeta do kamery Hi8 již používá lepší rekordér mediální formulace pro zvýšení zaznamenané šířky pásma signálu jasu. Kazeta Hi8 používá PCM audio, které pracuje ve vzorkovací frekvencí 32 kHz s 8-bitovými vzorky. Kazeta do kamery Digital8 je forma průmyslového standardu DV kodek, nahrané v digitálním formátu na Hi8 média. Kazeta Digital8 v normě PAL běží 1 a půl krát rychleji v režimu LP 90 minut a ve standardním režimu SP a normě PAL pak páska poskytuje 60 minut videa.

Digitalizovaný záznam z kazet videokamer dále zpracováváme či upravujeme. Na výběr máte mezi střihem základním, což obsahuje střih černých i natáčení jednoho nepodstatného místa delší dobu, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z kamerových kazet. Ke kazetě lze přidat i námi, možnosti je i Vámi zvolený hudební doprovod. Do záznamu lze vložit jakýkoliv titulek, navigační menu i přikládat naskenované fotografie.

Kazety z kamery archivujeme ve formátu DVD Video (jen pro DVD disky) a datové formáty MPG a AVI (DV). Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Výsledný záznam DVD PAL takzvaně plný PAL rozlišení 720 x 576 poměr stran 4:3,2. Výsledný záznam lze uložit na DVD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Skenování diapozitivu

Skenování diapozitivu

Digitalizace, přepis, skenování foto formátu diapozitiv. Diapozitiv je pozitivní film nastřihaný po jednom snímku s diarámečkem nebo bez diarámečku. Diarámečky se vyráběli z kovu, plastu nebo papíru. Snímek byl zakrytý slídou nebo sklem. Snímek je jeden obrazový pohled do velikosti 24x36 mm. Do této velikosti se můžou uložit i dva obrazové pohledy, v takovém případě účtujeme jako dva snímky. Doporučujeme skenovat bez diarámečku, jelikož se může pod sklem nebo slídou udržovat nečistota nebo vlhkost. Typové označení 135, velikost diapozitivů 50 x 50mm. Vnitřní obrazová velikost snímku je 24x36 mm. Typové označení 110, velikost diapozitivů 30 x 30mm, 50 x 50mm. Vnitřní obrazová velikost snímku je 10x14 mm. Typové označení 126, velikost diapozitivů 50 x 50mm. Vnitřní obrazová velikost snímku je 36x36 mm. Stereokotoučky skenujeme pouze 7 snímků, tudíž pouze jeden z páru. Rozlišení 1200DPI je standardní a postačuje pro prohlížení na PC. Převyšuje rozlišení většiny monitorů i televize ve Full HD kvalitě. Rozlišení 3200DPI je vhodné pro profesionální úpravy, prohlížení snímků na projektorech a tisk na velké formáty.

Ke skenování zdarma provádíme horizontální a vertikální překlopení snímku, správná rotace snímku a zrcadlové překlopení. Nastavení ořezu snímku přímo u skenování. Černé a nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby nerušili celkový obraz. Snímky skenujeme ručně na skeneru Canon s technologii LET. Barevná hloubka 48bit. Odstíny šedé 16bit. Na naskenovaném filmu můžeme provést filtr snímků, kde foto prosvětlíme, přidáme kontrast a následně oživíme barvy barevnému filmu. Retuš obrazu vyřeší poškrábaný film, drobné nečistoty, prach i vlhkost v podobě vrstevnic. Snímky, které naskenujeme se zařadí do složek, které se mohou opatřit názvem, číslem dle Vašeho požadavku.

Výsledné naskenované snímky diapozitivů ukládáme do formátu JPG, TIF. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Snímek lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

AKCE

Skenování negativu, kinofilmu

Skenování negativu, kinofilmu

Digitalizace, přepis, skenování foto formátu negativ. Negativ popřípadě kinofilm je negativní, pozitivní film nastřihaný po více jak jednom snímku například role, svitky či proužky například po 6 snímcích. Snímek je jeden obrazový pohled do velikosti 24x36 mm. Do této velikosti se můžou uložit i dva obrazové pohledy a v takovém případě účtujeme jako dva snímky. Typové označení těchto filmů je 135. Velikost negativu je 35mm pás i nastříhaný po 2 ks i více kusech. Pro skenování musíme filmový pás rozstřihnout minimálně po 6 snímcích. Vnitřní obrazová velikost snímku je 24x36 mm. Rozlišení 1200DPI je standardní a postačuje pro prohlížení na PC. Převyšuje rozlišení většiny monitorů i televize ve Full HD kvalitě. Rozlišení 3200DPI je vhodné pro profesionální úpravy, prohlížení snímků na projektorech a tisk na velké formáty.

Zdarma ke skenování provádíme horizontální a vertikální překlopení snímku, správná rotace snímku a zrcadlové překlopení. Nastavujeme ořez snímku přímo u skenování. Černé a nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby nerušili celistvost obrazu snímku. Negativy, kinofilmy, 35mm filmy musí být vyvolané. Filmy nevyvoláváme. Snímky skenujeme ručně na skeneru Canon s technologii LET v barevné hloubce 48bit a odstínu šedé 16bit. Na naskenovaném filmu můžeme provést filtr snímků, kde foto prosvětlíme, přidáme kontrast a následně oživíme barvy barevnému filmu. Retuš obrazu vyřeší poškrábaný film, drobné nečistoty, prach i vlhkost v podobě vrstevnic. Snímky, které naskenujeme se zařadí do složek, které se mohou opatřit názvem, číslem dle Vašeho požadavku.

Výsledné naskenované snímky negativů ukládáme do formátu JPG, TIF. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Snímek lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

AKCE

Skenování fotografie

Skenování fotografie

Digitalizace, přepis, skenování foto formátu fotografie. Skenování papírové fotografie a jiných předloh do maximální velikosti 10 x 15 cm včetně a velikosti 20 x 30 cm (A4) včetně. Digitalizujeme fotografie barevné i černobílé, na lesklém i matném papíře. Abychom mohli skenovat lepené fotografie v albu musí mít rozebíratelnou vazbu. Pokud lze fotografie z alba jednoduše vytáhnout, můžete posílat celé album. Fotografie vracíme zpět do alba na své místo, stejně tak pokud je pošlete roztříděné v obálkách. Velkoformátové filmy jsou negativy, pozitivy, které jsou širší než svitkové filmy tj. 60 mm. Velkoformátové filmy skenujeme černobílé, barevné. Filmy vracíme zpět do obalu, v kterých nám snímky doručíte. Tiskovina jakýkoliv list papíru např. notové zápisy, texty, obrázky, kresby, návody, atd. Tiskoviny musí mít samostatné listy, nebo rozebíratelnou vazbu. Tiskoviny vracíme zpět do doručených obalů. Rozlišení 300DPI je standardní a postačuje pro prohlížení na PC i TV. Rozlišení 600DPI má větší kvalitu než při rozlišení 300DPI v závislosti na kvalitě předlohy.

Při skenování jsou standardně a zdarma provedeny základní úpravy fotografií. Horizontální, vertikální překlopení snímku, správná rotace snímku, ořez černých, bílých okrajů. Na naskenovaných fotografiích můžeme provést filtr snímků, kde foto prosvětlíme, přidáme kontrast a následně oživíme barvy barevné fotografie. Fotky, které naskenujeme se zařadí do složek, které se mohou opatřit názvem, číslem dle Vašeho požadavku. Fotografie skenujeme ručně na skeneru Canon s technologii LET. Barevná hloubka 48bit. Odstíny šedé 16bit.

Výsledné naskenované snímky papírových fotografií ukládáme do formátu JPG, TIF. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Snímek lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Skenování svitkového filmu

Skenování svitkového filmu

Digitalizace, přepis, skenování foto formátu svitkový film. Skenujeme svitkový film negativní, pozitivní film nastřihaný po jednom nebo více snímků, role, svitky nebo proužky. Snímek je jeden obrazový pohled do velikosti 60 x 60 mm včetně nebo od velikosti 60 x 60 mm do velikosti 60 x 120 mm včetně. Do této velikosti se ukládají i dva snímky, v takovém případě účtujeme jako dva snímky. Typové označení 120, 220. Šíře filmového pásu 61 mm. Standardní velikosti snímku 60 x 46mm a 60 x 60mm. Svitkový film skenujeme z pozitivu, negativu, barevné i černobílé. Rozlišení 1200DPI je standardní a postačuje pro prohlížení na PC. Převyšuje rozlišení většiny monitorů i televize ve Full HD kvalitě. Rozlišení 3200DPI je vhodné pro profesionální úpravy, prohlížení snímků na projektorech a tisk na velké formáty.

Při skenování jsou standardně a zdarma provedeny základní úpravy svitkových filmů. Horizontální a vertikální překlopení snímku, správná rotace snímku a zrcadlové překlopení. Nastavení ořezu snímku přímo u skenování. Černé a nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby nerušili celkový obraz. Svitkové filmy musí být vyvolané. Filmy nevyvoláváme. Snímky skenujeme ručně na skeneru Canon s technologii LET. Barevná hloubka 48bit. Odstíny šedé 16bit. Na naskenovaném svitkovém filmu můžeme provést filtr snímků, kde foto prosvětlíme, přidáme kontrast a následně oživíme barvy barevnému filmu. Retuš obrazu vyřeší poškrábaný film, drobné nečistoty, prach i vlhkost v podobě vrstevnic. Snímky, které naskenujeme se zařadí do složek, které se mohou opatřit názvem, číslem dle Vašeho požadavku.

Výsledné naskenované snímky svitkových filmů ukládáme do formátu JPG, TIF. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Snímek lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Digitalizace magnetofon. pásky

Digitalizace  magnetofon. pásky

Digitalizace, přepis, převod audio formátu magnetofonový pásek, kotouč. Na magnetofonové pásky se nejčastěji zaznamenával zvuk, ale provozovali se i digitální magnetofony pro záznam digitálních dat. Magnetofonový pásek obsahuje magnetickou vrstvu, na kterou se zvuk zaznamenává. Digitalizujeme analogový záznam mono i stereo. Kotouče se dají přetáčet z obou stran. Mají většinou 4 stopy, to znamená, že mají na jedné straně 2 MONO stopy, nebo 1 STEREO stopu. Existuje několik rychlostí přehrávání hudebních nosičů. Tato rychlost by měla být uvedena na používaném zařízení. Standardní rychlost je 9,5cm/s, popř. 19,05cm/s.

Kotouče, cívky se vyráběly z plastu, plechu, dřeva i papíru. Šířka kotoučů 10 - 12mm dle materiálu. Přehrávání na poškozeném kotouči může poškodit navinutý magnetofonový pásek. Nutné je dbát na jeho správné navinutí, aby nedocházelo k deformaci magnetofonového pásku.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme základní úpravy záznamu. Provedeme střih začátku a konce záznamu. Jakoukoliv rychlost otáčení vždy přizpůsobíme skutečné rychlosti záznamu. Dále je na výběr mezi střihem základním, což obsahuje střih prázdných a poškozených míst, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl kompaktní audio záznam a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z magnetofonového pásku. Pro magnetofonový pásek doporučujeme záznam upravit tzv. filtrem zvuku, kde provedeme odstranění šumu a brumu záznamu a následnou úpravu výšek a basů ekvalizérem. Provádíme i synchronizaci s video záznamem.

Magnetofonové pásky archivujeme ve formátu CD Audio - PCM (jen pro CD disky) a datové formáty WAV a MP3. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Záznam ve formátu PCM a WAV je bez komprase a přenosová rychlost je 1411 kbps. Ve formátu MP3 je komprase MPEG 1 a přenosová rychlost je 320 kbps. Záznam lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Digitalizace audiokazety

Digitalizace audiokazety

Digitalizace, přepis, převod audio formátu audiokazety MC. Pásek audiokazety zaznamenává zvuk na magnetickou vrstvu. Audiokazeta byla vytvořena pro zaznamenání mluveného slova, hudby a jiných zvuků. Na magnetický pásek se rovněž zaznamenávali i data. Audiokazety jsou analogové, nebo digitální DAT, DCC. Digitalizujeme stereo i mono záznam audiokazety. Technické označení audiokazety - MC. Převod se provádí pomocí přehrávacího zařízení přes analogovo digitální převodník do PC. Přetrhnutý, příliš poškozený pásek v audiokazetě je nutné před digitalizací lepit.

Audiokazety MC, materiál plast, rozměr 100 x 64 x 12 mm, šířka pásky 4 mm. Přehrávání poškozené audiokazety MC může poškodit přehrávač audiokazet s magnetickým páskem.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme střih, editaci začátku a konce záznamu audiokazety. Digitalizovaný záznam z audiokazety dále zpracováváme, upravujeme. Na výběr máte mezi střihem základním, což obsahuje střih prázdných, příliš poškozených míst, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z audiokazety. Pro audiokazety doporučujeme záznam upravit tzv. filtrem zvuku, kde provedeme odstranění šumu a brum záznamu a následnou úpravu výšek a basů ekvalizérem.

Audiokazety archivujeme ve formátu CD Audio - PCM (jen pro CD disky) a datové formáty WAV a MP3. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Záznam ve formátu PCM a WAV je bez komprase a přenosová rychlost je 1411 kbps. Ve formátu MP3 je komprase MPEG 1 a přenosová rychlost je 320 kbps. Záznam lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Digitalizace gramofon. desky

Digitalizace gramofon. desky

Digitalizace, přepis, převod audio formátu gramofonové desky. Gramofonová deska má zaznamenaný zvuk v drážkách pomocí kmitočtu jehly na gramofonu. Gramofonová deska byla vytvořena pro zaznamenání mluveného slova, hudby a jiných zvuků. Digitalizujeme stereo i mono záznam vinylové gramofonové desky. Jsou dva druhy gramofonových desek. Starší šelaková deska vyráběná z materiálu šelak, rychlost otáčení 78 otáček za minutu a drážkami hlubokýma a dále od sebe ve spirále. Novější vinylová gramofonová deska vyráběna z vinylu, rychlost otáčení 33 popř. 45 otáček za minutu a drážkami menšími a blíže k sobě ve spirále. Převod se provádí pomocí přehrávacího zařízení přes analogovo digitální převodník do PC. Poškozenou desku již není možné korektně digitalizovat.

Gramofonové desky, materiál vinyl / šelak, maximální rozměr průměr 30 mm, šířka desky 2 mm, kruhový tvar se středícím otvorem pro nasazení na přehrávací zařízení - gramofon. Přehrávání poškozené gramofonové desky může poškodit jehlu na zařízení pro digitalizaci gramofonových desek.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme střih, editaci začátku a konce záznamu gramofonové desky. Digitalizovaný záznam z desky dále zpracováváme, upravujeme. Na výběr máte mezi střihem základním, což obsahuje střih prázdných, příliš poškozených míst, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji a měl dynamičtější průběh a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z gramofonové desky. Pro gramofonové desky doporučujeme záznam upravit tzv. filtrem zvuku, kde provedeme odstranění šumu a brum záznamu a následnou úpravu výšek a basů ekvalizérem. Rovněž odstraníme praskání a lupání gramofonové desky.

Gramofonové desky archivujeme ve formátu CD Audio - PCM (jen pro CD disky) a datové formáty WAV a MP3. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Záznam ve formátu PCM a WAV je bez komprase a přenosová rychlost je 1411 kbps. Ve formátu MP3 je komprase MPEG 1 a přenosová rychlost je 320 kbps. Záznam lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).

Digitalizace mikrokazety

Digitalizace mikrokazety

Digitalizace, přepis, převod audio formátu mikrokazety MIKRO MC. Pásek mikrokazety zaznamenává zvuk na magnetickou vrstvu. Mikrokazeta byla vytvořena pro zaznamenání mluveného slova do záznamníků a diktafonů. Na magnetický pásek se rovněž zaznamenávali i data. Mikrokazety jsou analogové, nebo digitální DAT, DCC. Digitalizujeme stereo i mono záznam mikrokazety. Technické označení mikrokazety - MIKRO MC. Převod se provádí pomocí přehrávacího zařízení přes analogovo digitální převodník do PC. Přetrhnutý, příliš poškozený pásek v mikrokazetě je nutné před digitalizací lepit.

Mikrokazety MC, materiál plast, rozměr 50 x 33 x 8 mm, šířka pásky 4 mm. Přehrávání poškozené mikrokazety MIKRO MC může poškodit přehrávač mikrokazet s magnetickým páskem.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme střih, editaci začátku a konce záznamu mikrokazety. Digitalizovaný záznam z mikrokazety dále zpracováváme, upravujeme. Na výběr máte mezi střihem základním, což obsahuje střih prázdných, příliš poškozených míst, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z mikrokazety. Pro mikrokazety doporučujeme záznam upravit tzv. filtrem zvuku, kde provedeme odstranění šumu a brum záznamu a následnou úpravu výšek a basů ekvalizérem.

Mikrokazety archivujeme ve formátu CD Audio - PCM (jen pro CD disky) a datové formáty WAV a MP3. Lze uložit, dle požadavků, i na jiné formáty. Záznam ve formátu PCM a WAV je bez komprase a přenosová rychlost je 1411 kbps. Ve formátu MP3 je komprase MPEG 1 a přenosová rychlost je 320 kbps. Záznam lze uložit na CD, FD (flash disk), HDD, SSD i cloud (úschovna, vaše FTP).