MYFilm - digitalizace, skenování

Digitalizace 8mm filmu

Digitalizace 8mm filmu

Digitalizace, přepis, převod video formátu 8 mm film super a 8 mm film normál neboli standard. Provádíme digitalizaci 8mm filmů černobílých i 8mm filmů barevných. 8 mm filmy se vyráběli z celuloidu a mají perforaci pouze na jedné straně, která umožňuje posun filmu v promítačce. 8 mm filmy mohou být pozitivní i negativní, výsledný záznam je však vždy pozitivní. Digitalizujeme pouze 8mm filmy bez zvuku, němé.

Digitalizované celuloidové filmy mohou být navinuty na svitky, kotouče neboli cívky, které se vyráběly z plastu, plechu, dřeva i papíru. Šířka těchto kotoučů je 10 - 12 mm dle materiálu. Nutné je dbát na jeho správné navinutí, aby nedocházelo k deformaci 8 mm celuloidového filmu. Rovněž 8 mm filmy nemusí být navinuté na kotouč, ale pouze na střed bez bočnic, který lze nasadit na hřídel promítačky 8 mm filmu.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme základní úpravy záznamu. Optický stabilizátor záznamového zařízení odstraní drobné chvění neklidu záznamu 8mm filmu. Větší poruchy, porušení perforace filmu, vodících dírek, stabilizátor nedokáže kompenzovat. Nastavení ořezu záznamu přímo u digitalizace. Černé nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby zbyl pouze obraz se záznamem filmu. Digitalizovaný záznam z 8mm filmů dále zpracováváme a upravujeme. Základní střih odstraní bílé, černé nebo spálené místa na filmu. Profi střih zajistí, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu. Střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z 8mm filmů. Pro 8mm film doporučujeme filtr obrazu, kde provedeme stabilizaci obrazu, oživení obrazu, přidání kontrastu neboli prosvětlení. K němému celuloidovému 8mm filmu lze přidat hudební doprovod. Do záznamu lze vložit jakýkoliv titulek, navigační menu i přidávat digitální fotografie. Provádíme i synchronizaci s audio záznamem.

AKCE

Digitalizace kazety z kamery

Digitalizace kazety z kamery

Digitalizace, přepis, převod video formátu kazety z kamery VHSC, SVHSC, V 8, Hi 8, Digital 8, Mini DV. Digitální formát přepisujeme pomocí protokolu IEEE 1394, firewire. Analogový formát přes analogovo-digitální převodník. Provádíme digitalizaci převod přepis kazet do kamery pouze v evropské normě PAL, rychlost záznamu SP, LP, poměr stran 4:3, poměr stran 16:9.

VHS-C, S-VHS-C je kompaktní formát videokazety VHS, S-VHS pro analogové nahrávání z videokamery. Kazeta Video8 má analogový formát a kompaktní rozměr kazety. Na kazety Video8 lze uložit 120 minut v režimu SP a 240 minut v režimu LP. Kazeta do kamery Hi8 již používá lepší rekordér mediální formulace pro zvýšení zaznamenané šířky pásma signálu jasu. Kazeta Hi8 používá PCM audio. Kazeta do kamery Digital8 je digitálním formát ukládán na Hi8 média. Kazeta Digital8 v normě PAL běží 1 a půl krát rychleji v režimu LP 90 minut a ve standardním režimu SP a normě PAL pak páska poskytuje 60 minut videa.

Digitalizovaný záznam z kazet videokamer dále zpracováváme či upravujeme. Střih základní obsahuje střih černých i natáčení jednoho nepodstatného místa delší dobu. Střih profi je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji a měl dynamičtější průběh. Střih vlastní si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu. Ke kazetě lze přidat i námi, možnosti je i Vámi zvolený hudební doprovod. Do záznamu lze vložit jakýkoliv titulek, navigační menu i přikládat naskenované fotografie.

Skenování diapozitivu

Skenování diapozitivu

Digitalizace, přepis, skenování foto formátu diapozitiv. Diapozitiv je pozitivní film nastřihaný po jednom snímku s diarámečkem nebo bez diarámečku. Diarámečky se vyráběli z kovu, plastu nebo papíru. Snímek mohl být zakrytý slídou nebo sklem. Snímek je jeden obrazový pohled do velikosti 24x36 mm. Doporučujeme skenovat bez diarámečku, jelikož se může pod sklem nebo slídou udržovat nečistota nebo vlhkost. Typové označení 135, velikost diapozitivů 50 x 50mm / 24x36 mm. Typové označení 110 / 30 x 30mm, 50 x 50mm / 10x14 mm. Typové označení 126, velikost diapozitivů 50 x 50mm / 36x36 mm. Stereokotoučky skenujeme. Rozlišení 1200DPI je standardní a postačuje pro prohlížení na PC. Převyšuje rozlišení většiny monitorů i televize ve Full HD kvalitě. Rozlišení 3200DPI je vhodné pro profesionální úpravy, prohlížení snímků na projektorech a tisk na velké formáty.

Ke skenování zdarma provádíme horizontální a vertikální překlopení snímku, správná rotace snímku a zrcadlové překlopení. Nastavení ořezu snímku přímo u skenování. Černé a nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby nerušili celkový obraz. Diapozitivy skenujeme ručně na skeneru technologii LET. Barevná hloubka 48bit. Odstíny šedé 16bit. Na naskenovaném filmu můžeme provést filtr snímků, kde foto prosvětlíme, přidáme kontrast a následně oživíme barvy barevnému filmu. Retuš obrazu vyřeší poškrábaný film, drobné nečistoty, prach i vlhkost v podobě vrstevnic. Snímky, které naskenujeme se zařadí do složek, které se mohou opatřit názvem, číslem dle Vašeho požadavku.

AKCE

Skenování negativu, kinofilmu

Skenování negativu, kinofilmu

Digitalizace, přepis, skenování foto formátu negativ. Negativ popřípadě kinofilm je negativní, pozitivní film nastřihaný po více jak jednom snímku například role, svitky či proužky například po 6 snímcích. Snímek je jeden obrazový pohled do velikosti 24x36 mm. Do této velikosti se můžou uložit i dva obrazové pohledy a v takovém případě účtujeme jako dva snímky. Typové označení těchto filmů je 135. Velikost negativu je 35mm pás i nastříhaný po 2 ks i více kusech. Pro skenování musíme filmový pás rozstřihnout minimálně po 6 snímcích. Vnitřní obrazová velikost snímku je 24x36 mm. Rozlišení 1200DPI je standardní a postačuje pro prohlížení na PC. Převyšuje rozlišení většiny monitorů i televize ve Full HD kvalitě. Rozlišení 3200DPI je vhodné pro profesionální úpravy, prohlížení snímků na projektorech a tisk na velké formáty.

Zdarma ke skenování provádíme horizontální a vertikální překlopení snímku, správná rotace snímku a zrcadlové překlopení. Nastavujeme ořez snímku přímo u skenování. Černé a nerovné okraje automaticky ořezáváme, aby nerušili celistvost obrazu snímku. Negativy, kinofilmy, 35mm filmy musí být vyvolané. Filmy nevyvoláváme. Snímky skenujeme ručně na skeneru Canon s technologii LET v barevné hloubce 48bit a odstínu šedé 16bit. Na naskenovaném filmu můžeme provést filtr snímků, kde foto prosvětlíme, přidáme kontrast a následně oživíme barvy barevnému filmu. Retuš obrazu vyřeší poškrábaný film, drobné nečistoty, prach i vlhkost v podobě vrstevnic. Snímky, které naskenujeme se zařadí do složek, které se mohou opatřit názvem, číslem dle Vašeho požadavku.

AKCE

Digitalizace magnetofon. pásky

Digitalizace  magnetofon. pásky

Digitalizace, přepis, převod audio formátu magnetofonový pásek, kotouč. Na magnetofonové pásky se nejčastěji zaznamenával zvuk, ale provozovali se i digitální magnetofony pro záznam digitálních dat. Magnetofonový pásek obsahuje magnetickou vrstvu, na kterou se zvuk zaznamenává. Digitalizujeme analogový záznam mono i stereo. Kotouče se dají přetáčet z obou stran. Mají většinou 4 stopy, to znamená, že mají na jedné straně 2 MONO stopy, nebo 1 STEREO stopu. Standardní rychlost přehrávání je 9,5cm/s, popř. 19,05cm/s.

Šířka kotoučů 10 - 12mm dle materiálu. Nutné je dbát na jeho správné navinutí, aby nedocházelo k deformaci magnetofonového pásku.

K digitalizaci standardně zdarma provádíme základní úpravy záznamu. Provedeme střih začátku a konce záznamu. Jakoukoliv rychlost otáčení vždy přizpůsobíme skutečné rychlosti záznamu. Dále je na výběr mezi střihem základním, což obsahuje střih prázdných a poškozených míst, střihem profi, který je prováděn tak, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl kompaktní audio záznam a střih vlastní, kde si můžete sami zvolit způsob střihu záznamu z magnetofonového pásku. Pro magnetofonový pásek doporučujeme záznam upravit tzv. filtrem zvuku, kde provedeme odstranění šumu a brumu záznamu a následnou úpravu výšek a basů ekvalizérem. Provádíme i synchronizaci s video záznamem.