O nás

O nás

Podnikáme s moderní technologií digitalizace a schopnosti převádět desetitisíce minut záznamů ročně pro soukromé osoby, muzea, archivy, firmy, živnostníky, města, obce, univerzity, školy a instituce. Uvědomujeme si, že první kroky ke spokojenému zákazníkovi vedou již od prvního kontaktu, proto ke každému přistupujeme vstřícně a individuálně. Naše služby se navíc snažíme plně přizpůsobit Vašim požadavkům a potřebám.

Historie

V roce 2002 jsme začali naše služby nabízet lokálně. Roku 2005 jsme pro velký zájem začali služby nabízet pro celou Českou republiku prostřednictvím internetových stránek. Postupem času jsme přidávali formáty, které digitalizujeme, modernizovali zařízení a rozšířili naši působnost pro Slovenskou republiku a digitalizujeme i pro ostatní evropské země.

Inovace

Od roku 2016 nabízíme naše služby stejně jako produkty v internetovém obchodě. Věříme, že právě toto prostředí Vám pomůže spolu s nápovědami se na našich stránkách lépe orientovat a posléze i odesílat objednávky.

Kvalita

Snažíme se držet krok s dobou, proto je naše zařízení stále inovováno a naše služby jsou pravidelně rozvíjeny a vylepšovány. Specializujeme se pouze na digitalizaci starých formátů na nové. Této činnosti se věnujeme na 100% ve všech možných ohledech.

Cena

Provozovna v místě bydliště nám dovoluje výhodné ceny. Nejsme velká firma, která vyplácí nemalé finanční prostředky majiteli, řediteli a dalším řídícím pracovníkům, kteří v procesu digitalizace vůbec nefigurovali. Máme u každého formátu transparentní přepočty cen bez skrytých poplatků. Připravené jsou i množstevní slevy.

Spolehlivost

Doposud jsme úspěšně digitalizovali tisíce zakázek pro významné tuzemské klienty z oblasti firemní, neziskové sféry a stovky soukromých osob ročně. Za naší spolehlivosti stojí délka tradice a kvalita práce. Každou zakázku sami převezmeme, zpracujeme a odešleme. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Popis služby

Digitalizace, převod, přepis 16mm, 8mm filmu, kazety z kamery, videokazety VHS, magnetofonové pásky, audiokazety, mikrokazety, gramofonové desky. Skenování diapozitivu, kinofilmu, negativu, svitkového filmu, fotografie na CD, DVD. Oprava kazety, lepení filmu a pásku. Prodej gumiček, řemínků do promítačky AM 8, Meolux, Meolux 2, Meos, MeosDuo, Meoclub 16 nebo žárovek do promítačky Meos Duo.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom:

Jaké informace shromažďujeme?

Při objednávce na našich stránkách, v případě potřeby, můžeme shromažďovat informace např. jméno, poštovní adresa, e-mailové adresa nebo telefonní číslo.

K čemu tyto informace?

Veškeré informace, které od Vás shromažďujeme, mohou být použity na vaše individuální potřeby a zlepšení služby zákazníkům.

Poskytnutí informací?

Vaše osobní údaje, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, směněny, převedeny nebo z jakéhokoli důvodu, bez vašeho souhlasu, poskytnuty třetí straně.

Jak chráníme informace?

Vaše osobní informace, které nám poskytujete nám dáváte osobně nebo posíláte ve formě tisku v balíku. Tyto informace zapisujeme pouze do našeho fakturačního systému. Tento systém je samostatný, nepřístupný žádné třetí straně.

Zveřejnění třetím stranám?

Veškeré informace od převzetí informací od Vás až po předání zpět provádíme sami, bez pomoci třetích stran. Při podávání informací formou tisku v balíku pomocí České pošty jsou informace chráněny listovním tajemstvím.

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky

» Žadatel (zákazník)

- je povinen poskytnout pravdivé a bezchybné osobní údaje pro bezproblémové doručení zásilek,

- souhlasí se započetím služeb neprodleně po doručení, ještě před uplynutím 14 dnů (kdy má právo odstoupit od smlouvy) od převzetí plnění. Po zahájení služby již nelze objednávku zrušit,

- má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce při nákupu v obchodě do 14 dnů dle obč. zák. § 53 odst. 7.

- posílá k zpracování pouze záznamy a snímky, které neporušují autorská práva. Mezi takové patří vlastní natočené videozáznamy, vlastní nafocené snímky, vlastní nahrané audiozáznamy a volně šiřitelná díla,

- je povinen odebrat zakázku do 90 dnů od dokončení služby. Pokud nebude do této doby zakázka převzata, poskytnutý materiál k digitalizaci bude automaticky skartován.

» Zpracovatel (MYFilm)

- dodrží avizovanou délku zpracování,

- bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich zpracování a nebude údaje poskytovat třetí osobě,

- zodpovídá za nepoškození materiálu od doby převzetí do doby předání přepravní společností,

- si vyhrazuje právo nezpracovat silně poškozené (bez opravy) i silně znečištěné média,

- vrací zaslané média po digitalizaci zpět k Vám, pokud neuvedete výslovně opak,

- vymaže digitální data po uplynutí 180 dnů od dokončení služby, pokud nebude do této doby zakázka převzata.

Reklamační podmínky

» Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je u každého zboží 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, proto si zásilku vizuálně zkontrolujte při převzetí od dopravce a v případě poškození reklamujte u dopravce. Ostatní reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

» Postup při reklamaci

- Informujte nás nejlépe emailem, telefonicky, obdržíte instrukce pro odeslání reklamovaného zboží.

- Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu – dobírka nebude převzata.

- Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte fakturu.