Výměna gumiček Meos Duo

Výměna gumiček Meos Duo

Návod na výměnu gumiček v promítačce Meos Duo

• 1

Otočte promítačku Meos Duo zadní části k sobě. Odmontujte dva šrouby na obrázku označené šipkou a odstraňte zadní kryt.

Krok 1

• 2

Otočte promítačku čelem k sobě a následně položte na zadní část. Nyní můžete na spodní části promítačky odmontovat šroub, který drží přední kryt. Odklopte ho spodem a vysuňte nahoru přes ovládací knoflíky.

Krok 2

• 3

Nyní je nutné pro výměnu gumiček odstranit kryt lopatek ventilátoru. Ten drží dva šroubky umístěné z přední strany promítačky, jak je zobrazeno. K šroubkům není jednoduché se dostat, ale je to lepší než rozebírat celou mechaniku, která částečně zabraňuje k pohodlnému odšroubování. Na snímku je detail pro lepší identifikaci dvou šroubků.

Krok 3

• 4

Pokud jste šroubky odšroubovali, otočte promítačku zadní části k sobě a pootočte kryt lopatek podle šipek (horní části zatlačit a dolní potáhnout) asi o čtvrt otáčky a vytáhněte kryt ventilátoru.

Krok 4

• 5

Máte-li ještě nějakou starou gumičku v promítačce (motor/mechanika), pak ji odstraňte. Podle materiálů staré gumičky buď změknou a jsou jak plastelína nebo naopak ztvrdnou a lámou se. Pokud je gumička pouze vytahaná, pak ji sundejte z řemenic a následně přetáhněte přes lopatky ventilátoru. V každém případě musíte řemenice dobře vyčistit od případných nečistot a následně odmastit nejlépe nějakým vhodným prostředkem.

Krok 5

• 6

Nyní odstraňte i dvě gumičky (mechanika/kotouč) nejdříve z dolních řemenic. Řemenice musíte rovněž dobře vyčistit a odmastit.

Krok 6

• 7

Horní část plastové krytky ze zadní části uchopte pod madlem a potáhněte. Je pouze zaklapnutá a stejně tak se i následně vrací - pouze zaklapnout.

Krok 7

Z levé i pravé řemenice vedoucí k navíjecím kotoučům nakonec odstraňte obě gumičky. Tady dbejte na to, aby část gumičky přivrácená k madlu promítačky byla protáhlá mezi brzdící kolečko a brzdící lopatku. I zde musíte řemenice dobře vyčistit a odmastit.

Krok 7

• 8

Nyní si vezměte nové gumičky, konkrétně tu malou ze tří (na motor) a natáhněte přes lopatky ventilátoru až k řemenici motoru.

Krok 8

• 9

Na druhou / spodní řemenici natáhněte malou gumičku motoru nejdříve z pohledu přední části promítačky viz levá část obrázku. Tam gumičku přidržte prstem levé ruky a prstem pravé ruky následně natáhněte gumičku v zadní části promítačky na dolní řemenici viz pravá část obrázku.

Krok 9

• 10

Vezměte dvě zbylé dlouhé gumičky ze sady koupených gumiček, které patří k pohonu z mechaniky na horní kotouče. Obě nasaďte do spodních řemenic.

Krok 10

• 11

Část obou gumiček přivrácené k madlu promítačky protáhněte mezi brzdící kolečko a brzdící lopatku. Nyní stačí gumičku natáhnout na horní řemenici.

Krok 11

• 12

Po nasazení pravé velké gumičky ke kotouči dejte pozor na přesunutí gumičky do malé bílé plastové řemenice. Tu samozřejmě musíte rovněž dobře vyčistit a odmastit.

Krok 12

• 13

Nyní máte všechny tři gumičky nasazené a promítačka by se měla rozběhnout. Po těch letech utrpěla také mechanika a hlavně vyschla plsť, která maže vačku posunu filmu v promítačce. Zde je třeba minimálně napustit plsť vhodným mazacím olejem.

Krok 13

• 14

Pokud promítačka již rozhýbala posun filmu i obě osy pro návin kotoučů a zároveň již není slyšet vrzání a skřípání, můžete zahájit složení promítačky. Tady můžete postupovat zpětně podle kroků 4, 3 - nasazení krytu lopatek a kroků 2, 1 - namontování zadního a předního krytu promítačky.

Výměna gumiček Meolux 2

Výměna gumiček Meolux 2

Návod na výměnu gumiček v promítačce Meolux 2

• 1

Otočte promítačku Meolux 2 zadní části k sobě. Odmontujte šroub na obrázku označený šipkou a tahem k sobě odstraňte zadní kryt.

Krok 1

• 2

Máte-li ještě nějakou starou gumičku v promítačce, pak ji odstraňte. Promítačka Meolux 2 má dvě gumičky. První vede od motoru a druhá vede ke kotouči přes tři řemenice. Podle materiálů staré gumičky buď změknou a jsou jak plastelína nebo naopak ztvrdnou a lámou se. Pokud je gumička pouze vytahaná, pak ji sundejte z řemenic. Nejdříve sundejte delší gumičku, která je vpravo nahoře na třech řemenicích. V každém případě musíte, po odstranění gumiček, řemenice dobře vyčistit od případných nečistot a následně odmastit nejlépe nějakým vhodným prostředkem.

Krok 2

• 3

Nyní si vezměte nové gumičky, konkrétně tu malou ze dvou (na motor) a natáhněte ji z pravé strany na řemenici znázorněnou na obrázku. Tady je nutné znát, v jaké frekvenci byl natočen Váš celuloidový film. Na levou stranu řemenice nasaďte gumičku v případě, že frekvence filmu je 25 snímků / vteřinu a na střed pak filmy s frekvencí 18 snímků / vteřinu.

Krok 3

• 4

Následně natáhněte tutéž malou gumičku na dolní řemenici, která je přichycena k motoru promítačky viz obrázek.

Krok 4

• 5

Zbylá delší gumička slouží pro navíjení kotouče. Nasazovat ji začneme opět na stejné řemenici zprava tentokrát na pravou stranu, kde je řemenice o poznání menší viz obrázek.

Krok 5

• 6

Dlouhou gumičku zvedneme směrem nahoru a překlopíme ji přes řemenice, která je nad ní tak, aby se nekřížila - viz obrázek.

Krok 6

• 7

Nakonec tuto gumičku natáhneme na řemenici vpravo za zdrojem - viz obrázek. Tady je důležité, aby gumička blíže vám byla na řemenici z vrchu a zadní část ze spodu.

Krok 7

• 8

Nyní máte obě gumičky nasazené a promítačka by se měla rozběhnout. Po těch letech utrpěla také mechanika a hlavně vyschla plsť, která maže vačku posunu filmu v promítačce. Zde je třeba minimálně napustit plsť (zelená) vhodným mazacím olejem.

Krok 8

• 9

Pokud promítačka již rozhýbala posun filmu i osu pro návin kotoučů a zároveň již není slyšet vrzání a skřípání, můžete zahájit složení promítačky. Tady můžete postupovat zpětně podle kroků 1 a namontovat zadní kryt promítačky.