V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom:

Jaké informace shromažďujeme?

Při objednávce na našich stránkách, v případě potřeby, můžeme shromažďovat informace např. jméno, poštovní adresa, e-mailové adresa nebo telefonní číslo.

K čemu tyto informace?

Veškeré informace, které od Vás shromažďujeme, mohou být použity na vaše individuální potřeby a zlepšení služby zákazníkům.

Poskytnutí informací?

Vaše osobní údaje, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, směněny, převedeny nebo z jakéhokoli důvodu, bez vašeho souhlasu, poskytnuty třetí straně.

Jak chráníme informace?

Vaše osobní informace, které nám poskytujete nám dáváte osobně nebo posíláte ve formě tisku v balíku. Tyto informace zapisujeme pouze do našeho fakturačního systému. Tento systém je samostatný, nepřístupný žádné třetí straně.

Zveřejnění třetím stranám?

Veškeré informace od převzetí informací od Vás až po předání zpět provádíme sami, bez pomoci třetích stran. Při podávání informací formou tisku v balíku pomocí České pošty jsou informace chráněny listovním tajemstvím.

nahoru