Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky

» Žadatel (zákazník)

- je povinen poskytnout pravdivé a bezchybné osobní údaje pro bezproblémové doručení zásilek,

- souhlasí se započetím služeb neprodleně po doručení, ještě před uplynutím 14 dnů (kdy má právo odstoupit od smlouvy) od převzetí plnění. Po zahájení služby již nelze objednávku zrušit,

- má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce při nákupu v obchodě do 14 dnů dle obč. zák. § 53 odst. 7.

- posílá k zpracování pouze záznamy a snímky, které neporušují autorská práva. Mezi takové patří vlastní natočené videozáznamy, vlastní nafocené snímky, vlastní nahrané audiozáznamy a volně šiřitelná díla,

- je povinen odebrat poskytnutý materiál k digitalizaci do 180 dnů od dokončení služby. Pokud nebude do této doby zakázka převzata, má zpracovatel za to, že o materiál již žadatel nemá zájem a poskytnutý materiál k digitalizaci bude automaticky skartován bez náhrady.

» Zpracovatel (MYFilm)

- dodrží avizovanou délku zpracování,

- bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich zpracování a nebude údaje poskytovat třetí osobě,

- zodpovídá za nepoškození materiálu od doby převzetí do doby předání přepravní společností,

- si vyhrazuje právo nezpracovat silně poškozené (bez opravy) i silně znečištěné média,

- vrací zaslané média po digitalizaci zpět k Vám, pokud neuvedete výslovně opak,

- vymaže digitální data po uplynutí 30 dnů od dokončení služby, i pokud nebude do této doby zakázka převzata, čímž zpracovatel neztrácí právo na uhrazení služby. Po uvedenou dobu budou data uložena v našem archivu zdarma. Před koncem uvedené doby lze po žádosti za poplatek archivaci dat v archivu prodloužit.

Reklamační podmínky

» Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je u každého zboží 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, proto si zásilku vizuálně zkontrolujte při převzetí od dopravce a v případě poškození reklamujte u dopravce. Ostatní reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

» Postup při reklamaci

- Informujte nás nejlépe emailem, telefonicky, obdržíte instrukce pro odeslání reklamovaného zboží.

- Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu – dobírka nebude převzata.

- Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte fakturu.

nahoru