Muzea a archivy

Muzea a archivy

Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum Plzeň

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference.

Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Muzea a památníky ve správě Muzea Novojičínska, Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunín, Muzeum v Bílovci, Muzeum ve Frenštátě pod R., Muzeum v Klimkovicích, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Muzeum ve Štramberku, Památník F. Palackého v Hodslavicích, Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Památník J. G. Mendela v Hynčicích, Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře.

Archiv Brno

Archiv Brno

Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Archiv vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.

Archiv Ostrava

Archiv Ostrava

Počátky péče o písemnosti, vztahující se k dějinám Ostravy, spadají do 13. a především 14. století. Růst a rozkvět měst, vznikajících v rámci tzv. středověké kolonizace stimulovali čeští králové vydáváním celé řady listinných privilegií; tím je i nejstarší dochovaná listina, kterou vydal městu císař Karel IV. v roce 1362.

Města a obce

Města a obce

Město Chodov

Město Chodov

Mezi Karlovými Vary a Sokolovem leží město Chodov, jehož kořeny sahají až do 12. století. Na území regionu Sokolovska patří k místům s nejstaršími historicky doloženými počátky. Velký rozkvět Chodova spadá do období, kdy město bylo součástí pozemkového majetku cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu. Současný Chodov se 14 500 obyvatel má všechny předpoklady pro navázání na své historické úspěchy a tradice.

Obec Nový Jáchymov

Obec Nový Jáchymov

Obec leží v severozápadní části okresu Beroun. Katastrální území obce tvoří hranici mezi okresy Beroun a Rakovník. Okrajem obce protéká Habrový potok, na němž vznikla kaskáda třech rybníků. Dva,Prostřední a Monstranský rybník, jsou na katastru a ve vlastnictví obce, pronajaté MO ČRS. Prostřední rybník je celostátně vyhlášen jako rybářský revír ke sportovnímu rybolovu. Celá obec leží v CHKO Křivoklátsko.

Obec Sytno

Obec Sytno

Obec Sytno se nachází 3 km jihovýchodně od města Stříbra, v nadmořské výšce 418 m.n.m. V bližším okolí Sytna převládá zemědělská krajina,pole a louky. Doménou krajiny je také Sytenský rybník o rozloze 17,4 ha. Historické záznamy o obci nejsou příliš obsáhlé, ves sama je však poměrně stará. V místě existovalo staré slovanské osídlení, jak bylo dokázáno archeologickým průzkumem.

Obec Běstovice

Obec Běstovice

Obec Běstovice se nachází ve Východních Čechách a to v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí. Obec se rozkládá na výměře 419,16 ha. K Běstovicím pa tří místní část Darebnice. V katastru obce Převažuje rovinný ráz krajiny a protéká zde řeka Tichá Orlice. Dominantou Běstovic je Kostel Všech svatých, který byl z větší části na náklady obce zrestaurován. Mezi další významné stavby patří například Panská sýpka.

Obec Žehušice

Obec Žehušice

Obec Žehušice a Bojmany leží asi 10 km východně od Kutné Hory. Obce leží v nadmořské výšce asi 220 m.n.m. na řece Doubravě. Okolí Žehušic a Bojman bylo osídleno již v době kamenné, první písemné zmínky pocházejí již ze 14. století.

Obec Poříčí u Litomyšle

Obec Poříčí u Litomyšle

Obec se rozkládá 13 km jižně od Litomyšle v průměrné nadmořské výšce 450 m. Obec Poříčí u Litomyšle tvoří kromě vsi již po staletí Zrnětín a více než 30 let také obec Mladočov.

Obec Drnovice

Obec Drnovice

Obec Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jiho-východních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270 -290 m.n.m. Obec Drnovice patří k nejstarším a největším v regionu, v současné době má téměř 2300 obyvatel. Dominantou okolí je kopec Chocholík s nadmořskou výškou 366 m.n.m.. Vesnicí protéká potok Drnůvka, v katastru se nachází prameniště kvalitní pitné vody.

Firmy

Firmy

Sladovny Soufflet

Sladovny Soufflet

Příznivé klimatické a půdní podmínky vytváří v České republice optimální předpoklady pro pěstování sladovnického ječmene, suroviny pro výrobu sladu s dlouholetou tradici. Na dobrém jménu českého a moravského sladu se však podílí nejen jakostní surovina, ale také letité zkušenosti sladařů, technická i technologická vyspělost výroby a přísné dodržování jakostních, hygienických a dalších předpisů.

Slezan holding a.s.

Slezan holding a.s.

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že ke konci roku 2016 byl úspěšně završen proces fúze společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s. se společností SLEZAN Frýdek-Místek a.s., jejímž výsledkem je vznik společnosti SLEZAN HOLDING a.s. Na základě této fúze došlo k propojení obchodních aktivit, kapitálovému posílení a konsolidaci aktiv obou společností.

Model holding AG

MODEL HOLDING AG

Vyvíjíme pro vás individuální produktové obaly - optimálně navržené, vyrobené z prvotřídních materiálů a uzpůsobené vašim logistickým potřebám. Ve svém e-shopu a kamenných prodejnách nabízíme bohatý výběr různých druhů krabic, obalových řešení a balicích materiálů.

New dimension

New dimension

Jsme lidé, společnost, která věří v lidskost, energii a úspěch. Cesta, po které jdeme, je cesta partnerství a hodnot. Touto cestou má smysl jít dlouhodobě, odhodlaně a s jistou pokorou vědomí, že 'zázrak' se nestane rychle a už vůbec ne automaticky. Věříme v růst, dynamiku a užitek. K těmto metám chceme spět s partnery, kteří mají odvahu utvářet budoucnost a nebojí se investice vlastní energie, práce a poznávání nového.

Dexon

Dexon

Dexon Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem Hifi, profesionální, plošně a auto ozvučovací techniky, reproduktorů, reprosoustav 5.1, repro pro domácího kina a autohifi, domácí rozhlasy, v systému hudba i řeč. Zajistíme ozvučení pro bary, školy, úřady, budovy, hřiště, auta, domácí prostory, supermarkety, obchody, výrobní prostory, obce atd. Zajistíme ozvučení, domácí kino i autohifi, autorádia, reproduktory do auta.

Ostatní

Ostatní

Soukromé osoby

Soukromé osoby

Nejčastěji naše služby poskytujeme soukromým osobám. Provádíme digitalizaci, převod, přepis celuloidových 16mm filmů, 8mm filmu, kazety z kamery, videokazety VHS, magnetofonové pásky, audiokazety, mikrokazety, gramofonové desky. Skenujeme diapozitivy, kinofilmy, negativy, svitkové filmy a fotografie. Vše pak archivujeme na CD, DVD, hard disk, flash disk a paměťové karty.

Správa jeskyní České republiky

Správa jeskyní České republiky

Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1.dubna 2006 jako státní příspěvková organizace, jejíž součástí se stalo 14 zpřístupněných jeskyní i odborné oddělení péče o jeskyně. Přes své osamostatnění je SJ ČR nedílnou součástí aktivní struktury státní ochrany přírody a její odborné, personální a technické vybavení je zárukou kvalitní péče a prezentace jeskyní, ale také dalšího rozšiřování odborných činností.

Společnost Duha

Společnost Duha

Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Poskytujeme tři sociální služby: Chráněné bydlení, Centrum denních služeb, Podpora samostatného bydlení. V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti.

Klub přátel Pardubicka

Klub přátel Pardubicka

Klub přátel Pardubicka (KPP) vznikl v roce 1965 a dodnes sdružuje pardubické rodáky a místní patrioty. Jeho činnost je zaměřena nejen na historii regionu, ale také na aktuální problémy Pardubicka, turistiku, přírodu, bohatá je i ediční činnost.

nahoru