Výběr
Výběr záznamu
Výběr záznamu

Výběr zvolte, pokud chcete ze záznamu vyjmout konkrétní úsek. Výběr je přesněji nalezení začátku a konce místa v záznamu dle vašich požadavků.

Cena 49.90 Kč/ks
ks
Výběr kotouče
Výběr kotouče

Tento výběr se používá pro prohlédnutí záznamu na kotouči a obeznámení s obsahem zadavatele, který o to požádal.

Tato částka se bude účtovat i v případě, že při digitalizaci nebude nalezen žádný záznam nebo nepoužitelný k archivaci.

Cena 79.90 Kč/ks
ks

Digitalizace 16mm filmu, Výběr záznamu

Výběr je prováděn na již digitalizovaném záznamu, tudíž váš celuloidový film nijak nestřiháme ani nepoškozujeme.

Pokud by počet výběru byl příliš početný, budeme účtovat výhodnější "vlastní střih".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí výběr. Je nutné převést na disk v PC celý záznam z celuloidového filmu. Pokud je znám čas konce posledního výběru, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento konec výběru.

Je důležité přiložit výběr na časové ose a upřesnit konkrétní dějovou poznámku. Více Vám napoví ukázka zápisu níže. Tyto informace vložte do "dalších informací" v košíku.

» Ukázka zápisu výběru

• Pokud neznáte časovou osu:

- VYBRAT POUZE SOUKROMÉ (nedigitalizovat komerční záznam např. pořad z TV),

- VYBRAT scénu malého chlapečka na trojkolce,

- VYBRAT pouze svatbu,

- ODEBRAT výlet na hory

• Pokud znáte přibližnou časovou osu a téma:

- Od začátku po maximálně 5 min, 30 sek - pouze svatba.

- Od cca 16 min, 22sek do 55 min - pouze oslava narozenin.

Digitalizace 16mm filmu, Výběr kotouče

Pokud klient má kotouč s celuloidovým filmem a nechce ho hned digitalizovat, protože netuší co na něm může být, může zvolit tuto volbu. Kotouč projdeme v zobrazovacím zařízení a následně klientovi oznámíme obsah záznamu. Bude-li třeba pro upřesnění pořídíme i screenshot záznamu.

Tuto volbu můžeme použít i při zjištění, že na kotouči je sice film, ale nemá žádný záznam nebo je záznam natolik poškozený, že jej nelze použít k digitalizaci.

nahoru