Délka záznamu
Délka záznamu

Zadává se celkový počet minut ze všech kotoučů a svitků, pouze v celých číslech. Při objednávce není třeba zadávat přesnou délku, tu zjistíme, až po digitalizaci celého záznamu.

Délku počítáme před případným střihem a za každou započatou minutu.

Nezapomeňte následně zvolit "Formát" a "Archivaci".

AKCE 19 Kč/min
Původní cena 24 Kč/min
SLEVA 20.83 %
Akce končí 28.02.2021
min

Digitalizace 8mm filmu - Délka záznamu

Odhad délky 8mm filmu

Uvedená tabulka Vám pomůže odhadnout přibližnou délku záznamu z průměru filmu na kotouči při standardní rychlosti filmu. Skutečná délka záznamu je závislá na rychlosti natáčení, průřezu celuloidu, průměru vnitřního průřezu a druhu filmu (normál/super).

počet minut
Ø filmu
čas
Ø 7,5 cm
4 minuty
Ø 10 cm
8 minut
Ø 12,5 cm
16 minut
Ø 15 cm
24 minut
Ø 17,5 cm
32 minut
Maximální velikost kotouče je Ø 17,9 cm

Druhy 8mm filmů

Digitalizujeme pouze němé 8mm filmy (bez zvukové stopy).

Celuloidové 8mm filmy mohou být pozitivní i negativní. Negativní filmy následně překlápíme do pozitivu (reálu). 8mm filmy mohou být barevné, černobílé.

8mm film normál

8mm

Neboli také popisovaný jako "standard". Starší 8mm celuloidový film s velkou perforací a malým obrazovým polem 3.3mm x 4.5mm. Šíře celuloidového pásu je 8mm.

8mm film super

8mm

Novější 8mm celuloidový film s malou perforací a větším obrazovým polem 4.01mm x 5.79mm. Šíře celuloidového pásu je 8mm.

Druhy 8mm filmu kotoučů, cívek

Kotouče, cívky

8mm film

Kotouče (cívky) jsou vyráběny z různých materiálů, a to nejčastěji z plastu, plechu, dřeva nebo taky papíru. Šířka kotoučů je 10 - 12mm dle materiálu. Promítání na poškozeném kotouči může poškodit promítací zařízení i navinutý celuloidový film.

Standardní průměry kotoučů pro 8mm celuloidový film.

"malý kotouč" Ø 74mm

"střední kotouč" Ø 128mm

"velký kotouč" Ø 179mm

Mohou být i jiné velikosti, které nemají standardní rozměr. Jsou to většinou starší kotouče nebo vyrobené po domácku.

Svitky

8mm svitek

8mm filmy nemusí být navinutý na kotouč, ale pouze sám na sebe do takzvaného svitku. S tímto svitkem pracujeme stejně jako s kotoučem a stejně se i počítá. Je nutné dbát na jeho správné navinutí a zabalení, aby nedocházelo k deformaci celuloidového filmu.

Svitky se středem

8mm svitek

Rovněž 8mm filmy nemusí být navinuté na kotouč, ale pouze na střed, který lze nasadit na hřídel projektoru. S tímto svitkem se středem se pracuje podobně jako s kotoučem a stejně se i počítá. Při digitalizaci se přidávají boční stěny, aby se film nerozmotal.

Standardní úprava 8mm filmu

Při digitalizaci jsou standardně a zdarma provedeny základní úpravy záznamu. Pokud byste o nějaké úpravy záznamu neměli zájem, prosím o informování o této skutečnosti v košíku v dalších informacích.

Stabilizace obrazu ZDARMA

Optický stabilizátor záznamového zařízení se postará o odstranění drobného chvění a neklidu záznamu filmu. Větší poruchy, např. při porušení perforace filmu (vodících dírek), již stabilizátor nedokáže kompenzovat.

Ořez obrazového pole ZDARMA

Nastavení ořezu záznamu přímo u digitalizace. Černé a nerovné okraje jsou automaticky ořezány, aby nerušili obraz a v záznamu zbyl pouze obraz se záznamem. Výsledný záznam je v DVD PAL což je rozlišení 720 x 576 a poměr stran 4:3,2 a zcela se neshoduje s poměrem stran u záznam z celuloidového filmu, kde je cca 4:2.9. Záznam přizpůsobíme výslednému poměru stran, přičemž dojde k ořezu i části záznamu.

Ukázka digitalizace:

- bez ořezu obrazového pole záznamu

bez ořezu obrazového pole záznamu

- s ořezem obrazového pole záznamu

s ořezem obrazového pole záznamu
Střih začátku a konce ZDARMA

Předem je nutné ujasnit, co vlastně střih znamená. Střih je prováděn na digitalizovaném záznamu, tudíž váš celuloidový film nijak nestřiháme ani nepoškozujeme. Automaticky provádíme pouze střih začátku a konce záznamu.

Informace o převodu 8mm filmu

Zaslané 8mm filmy vracíme po digitalizaci zpět k Vám, pokud neuvedete výslovně opak.

Vyvolání

8mm filmy musí být k digitalizaci vyvolané. Filmy nevyvoláváme.

Technologie digitalizace

Projekce do optického hranolu s matnicí snímaný čipem CCD v reálném čase. Celuloidový film je u digitalizace chráněn proti propálení speciální žárovkou.

Příprava filmu

Přetrhnutý film není nutné k převodu lepit, proto není-li třeba - filmy nelepte. Nemotejte na jeden kotouč film super 8 a normál 8.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo nezpracovat silně poškozené nebo silně znečištěné kotouče s filmem.

Skladování 8mm filmů

I po případné digitalizaci si filmy opět pečlivě uskladněte. Vyvarujte se rychlého rozhodnutí se filmu zbavit. Jakákoliv dnešní technologie ještě nedokáže z filmu načíst maximum dat. Výsledný záznam z digitalizace je vhodný pro běžné prohlížení a hlavně ušetření celuloidového filmu od promítání, které film dál mechanicky poškozuje, obzvlášť na neudržovaných promítačkách.

Skladování celuloidových filmů si vyžaduje spoustu podmínek a technického zabezpečení. Stručně bychom Vám chtěli nastínit zjednodušené podmínky pro skladování takových filmů v domácím prostředí.

Tma - postačí jakékoliv tmavé místo, kde nemá přístup hlavně sluneční svit.

Teplota - vyberte místo, kde je teplota konstantní. Velké tepelné rozdíly během krátké doby by mohl film poškodit. Ideální teplota pro skladování je pod bodem mrazu.

Vlhkost - opět platí, že vlhkost má být hlavně konstantní. Samozřejmě pro filmy je lepší vlhčí prostředí. Příliš suchý vzduch by mohl film rovněž poškodit.

Větrání - při uskladnění by měli být filmy čisté, aby se během doby na filmech nezačala tvořit plíseň. Proto je lepší, alespoň z počátku skladování, filmy občas provětrat.

Čistota - souvisí s předchozím bodem. Filmy před uskladněním musí být čisté. Následně je zabalíme do krabic tak, aby se na ně neprášilo, nebyly polity nebo jinak znečištěny.

Deformace - filmy před skladováním pečlivě namotáme na kotouč tak, aby nedošlo k přehnutí nebo přetočení. Pokud nemáme kotouč a film navíjíme do tzv. svitku musíme být obzvláště pečlivý.