Délka záznamu
Délka záznamu Vinylová
Délka záznamu Vinylová

Zadává se celkový počet minut ze všech vinylových gramofonových desek, pouze v celých číslech. Při objednávce není třeba zadávat přesnou délku, tu zjistíme, až po digitalizaci celého záznamu.

Délku počítáme před případným střihem a za každou započatou minutu.

Nezapomeňte následně zvolit "Formát" a "Archivaci".

Cena 5 Kč/min
min
Délka záznamu Šelaková
Délka záznamu Šelaková

Zadává se celkový počet minut ze všech šelakových gramofonových desek, pouze v celých číslech. Při objednávce není třeba zadávat přesnou délku, tu zjistíme, až po digitalizaci celého záznamu.

Délku počítáme před případným střihem a za každou započatou minutu.

Nezapomeňte následně zvolit "Formát" a "Archivaci".

Cena 9 Kč/min
min

Digitalizujeme stereo i mono záznam, otáčky 33, 45 a 78 otáček za minutu.

Odhad délky gramofonové desky

Uvedená tabulka Vám pomůže odhadnout délku gramofonové desky.

Tyto označení byste měli najít na obalu gramofonové desky, popř. na samotné desce.

» Vinylová gramofonová deska

Označení
Rychlost
Délka SP
Délka LP
33
33 ot./min.
17 min
30 min
45
45 ot./min.
11 min
18 min

» Šelaková gramofonová deska

Označení
Rychlost
Délka
78
78 ot./min.
10 min

Druhy gramofonových desek

Gramofonová deska byla od doby svého vynálezu – konce 19. století až do 80. let 20. století nejrozšířenějším nosičem zvukového záznamu. Gramodeska má nejčastěji podobu plochého kruhového kotouče černé barvy, uprostřed opatřeného kruhovou papírovou nálepkou s informacemi o záznamu. V samém středu gramodesky je středicí otvor pro nasazení na přehrávací zařízení – gramofon.

» Vinylová gramofonová deska

Vinylová gramofonová deska

Desky s úzkou drážkou byly vyvinuty po druhé světové válce. Desky tohoto typu jsou vyráběny dodnes. Lisují se z plastické hmoty PVC (polyvinylchlorid, v americké angličtině též zkráceně vinyl), ale výjimečně též z jiných umělých hmot v podobě pohlednic, vzorkovaných, či průhledných desek.

Průměr desky LP : 30 cm

» Šelaková gramofonová deska

Šelaková gramofonová deska

Standardní desky. Tento historický a překonaný typ desek byl vyráběn z šelaku. Měly širší drážku než dnešní desky, pro přehrávání se používal hrot s větším poloměrem zaoblení. Tyto desky měly rychlost otáčení 78 otáček za min. Na jedné straně standardní desky byla zpravidla jedna píseň.

Průměr desky : 25 cm

Standardní úprava gramofonové desky ZDARMA

Při digitalizaci jsou standardně a zdarma provedeny základní úpravy záznamu. Pokud byste o nějaké úpravy záznamu neměli zájem, prosím o informování o této skutečnosti v košíku v dalších informacích.

» Střih záznamu

Automaticky provádíme pouze střih začátku a konce záznamu z gramofonové desky ZDARMA.

Informace o převodu gramofonové desky

Zaslané gramofonové desky vracíme po digitalizaci zpět k Vám, pokud neuvedete výslovně opak.

» Technologie digitalizace

Použití přehrávacího zařízení přes analogovo digitální převodník do PC.

» Příprava gramofonové desky

Desku před převodem čistíme od nečistot, ale příliš znečištěnou desku nedokážeme vyčistit. Zlomenou, poškrábanou i jinak poškozenou desku nedokážeme opravit.

» Upozornění

Vyhrazujeme si právo nezpracovat silně poškozené nebo silně znečištěné gramofonové desky.

Skladování gramofonových desek

I po případné digitalizaci si gramofonové desky opět pečlivě uskladněte. O digitální záznam můžete z nějakého důvodu přijít - pak bude deska jediná záloha. Výsledný záznam z digitalizace je vhodný pro běžné prohlížení a hlavně ušetření gramofonové desky, která přehráváním (hlavně na nekvalitním gramofonu) ztrácí svou kvalitu, popř. se může poškodit.

Skladování gramofonových desek si vyžaduje spoustu podmínek a technického zabezpečení. Stručně bychom Vám chtěli nastínit zjednodušené podmínky pro skladování takových kazet v domácím prostředí.

• Teplota - vyberte místo, kde je teplota konstantní. Velké tepelné rozdíly během krátké doby by mohly desku poškodit.

• Větrání - při uskladnění by měli být desky čisté, aby se během doby na nich nezačala tvořit plíseň. Proto je lepší, alespoň z počátku skladování občas provětrat.

• Čistota - souvisí s předchozím bodem. Desky před uskladněním musí být čisté a proschlé. Následně je zabalíme do krabic tak, aby se na ně neprášilo, nebyly polity nebo jinak znečištěny.