Délka záznamu
Délka záznamu
Délka záznamu

Zadává se celkový počet minut ze všech kotoučů a svitků, pouze v celých číslech. Při objednávce není třeba zadávat přesnou délku, tu zjistíme, až po digitalizaci celého záznamu.

Délku počítáme před případným střihem a za každou započatou minutu.

Nezapomeňte následně zvolit "Formát" a "Archivaci".

Cena 3 Kč/min
min

Odhad délky magnetofonového pásku

Uvedená tabulka Vám pomůže odhadnout přibližnou délku záznamu z průměru pásku na kotouči při standardní rychlosti 9,5cm/s. Skutečná délka záznamu je závislá na rychlosti natáčení, průměru vnitřního průřezu a druhu pásku.

počet minut
Ø pásku
čas
Ø 7,62 cm
15 minut
Ø 10,16 cm
30 minut
Ø 12,7 cm
60 minut
Ø 15,24 cm
90 minut
Ø 17,78 cm
120 minut
Délka při rychlosti 19cm/s je poloviční.

Kotouče se dají přetáčet z obou stran. Mají většinou 4 stopy, to znamená, že mají na jedné straně 2 MONO stopy, nebo 1 STEREO stopu.

Druhy magnetofonové pásky

kotouč

První prakticky použitelný páskový magnetofon byl předveden v Německu v roce 1935. Elektro-mechanický přístroj zachycuje informace na podlouhlý pás zmagnetovatelného materiálu, obvykle na speciální magnetofonové pásky. Nejčastěji je používán k záznamu zvuku. Šířka pásku : 8 mm.

Druhy kotoučů pro magnetofonové pásky

kotouč

Kotouče (cívky) jsou vyráběny z různých materiálů, a to nejčastěji z plastu, plechu, dřeva nebo taky papíru. Šířka kotoučů je 10 - 12mm dle materiálu. Přehrávání na poškozeném kotouči může poškodit přehrávací zařízení i navinutý magnetický pásek.

Standardní průměry kotoučů pro magnetofonový pásek.

• "malý kotouč" Ø 74mm

• "střední kotouč" Ø 128mm

• "velký kotouč" Ø 179mm

Mohou být i jiné velikosti, které nemají standardní rozměr. Jsou to většinou starší kotouče nebo vyrobené po domácku.

Standardní úprava magnetofonového pásku ZDARMA

Při digitalizaci jsou standardně a zdarma provedeny základní úpravy záznamu. Pokud byste o nějaké úpravy záznamu neměli zájem, prosím o informování o této skutečnosti v košíku v dalších informacích.

» Střih záznamu

Předem je nutné ujasnit, co vlastně střih znamená. Střih je prováděn na digitalizovaném záznamu, tudíž váš pásek z magnetofonového pásku nijak nestřiháme ani nepoškozujeme. Automaticky provádíme pouze střih začátku a konce záznamu ZDARMA.

» Rychlost záznamu

Existuje několik rychlostí přehrávání hudebních nosičů. Tato rychlost by měla být uvedena na používaném zařízení.

Standardní rychlost (nejběžněji používaná) je 9,5cm/s, popř. 19,05cm/s, kterou převádíme přímo. Ostatní uvedené rychlosti jsou násobky.

Obecně platí, čím rychleji nahraný záznam, tím vyšší kvalita a kratší doba.

Digitální zpomalení záznamu
76,2 cm/s, 38,1 cm/s
Přímý převod
19,05 cm/s, 9,5 cm/s
Digitální zrychlení záznamu
4,75 cm/s, 2,4 cm/s, 1,2 cm/s

Informace o převodu magnetofonového pásku

Zaslané kotouče s páskem vracíme po digitalizaci zpět k Vám, pokud neuvedete výslovně opak.

Digitalizujeme analogový záznam, 2 až 4 stop, mono i stereo.

» Technologie digitalizace

Použití přehrávacího zařízení přes analogovo digitální převodník do PC.

» Příprava magnetofonového pásku

Pro převod celého záznamu z kotouče musí být alespoň 30 cm zaváděcího pásku. Přetrhnutý i příliš poškozený pásek je nutné před převodem slepit. Magnetofonový pásek přetočíme v obou směrech a mechanicky pročistíme od hrubých nečistot.

» Upozornění

Vyhrazujeme si právo nezpracovat silně poškozené nebo silně znečištěné magnetofonové pásky.

Skladování magnetofonové pásky

I po případné digitalizaci si pásky opět pečlivě uskladněte. O digitální záznam můžete z nějakého důvodu přijít - pak bude pásek jediná záloha. Výsledný záznam z digitalizace je vhodný pro běžné prohlížení a hlavně ušetření pásku, která se opakovaným přehráváním natahuje a dochází i k deformacím pásky.

Skladování magnetofonové pásky si vyžaduje spoustu podmínek a technického zabezpečení. Stručně bychom Vám chtěli nastínit zjednodušené podmínky pro skladování takových kazet v domácím prostředí.

• Tma - postačí jakékoliv tmavé místo, kde nemá přístup hlavně sluneční svit.

• Teplota - vyberte místo, kde je teplota konstantní. Velké tepelné rozdíly během krátké doby by mohl pásku poškodit. Ideální teplota pro skladování je pod bodem mrazu.

• Vlhkost - opět platí, že vlhkost má být hlavně konstantní. Samozřejmě pro pásky je lepší prostředí více suché.

• Větrání - při uskladnění by měli být magnetofonové pásky čisté, aby se během doby na páskách nezačala tvořit plíseň. Proto je lepší, alespoň z počátku skladování, kazety občas provětrat.

• Čistota - souvisí s předchozím bodem. Magnetofonové pásky před uskladněním musí být čisté a proschlé. Následně je zabalíme do krabic tak, aby se na ně neprášilo, nebyly polity nebo jinak znečištěny.