Délka záznamu
Délka záznamu

Zadává se celkový počet minut ze všech kotoučů a svitků, pouze v celých číslech. Při objednávce není třeba zadávat přesnou délku, tu zjistíme, až po digitalizaci celého záznamu.

Délku počítáme před případným střihem a za každou započatou minutu.

Nezapomeňte následně zvolit "Formát" a "Archivaci".

Cena 34 Kč/min
min

Digitalizace 16mm filmu - Délka záznamu

Odhad délky 16mm filmu

Uvedená tabulka Vám pomůže odhadnout přibližnou délku záznamu z průměru filmu na kotouči při standardní rychlosti filmu. Skutečná délka záznamu je závislá na rychlosti natáčení, průřezu celuloidu, průměru vnitřního průřezu.

počet minut
Ø filmu
čas
Ø 10 cm
3 minuty
Ø 18 cm
12 minut
Ø 27 cm
24 minut
Maximální velikost kotouče je Ø 38 cm

Druhy 16mm filmů

16 mm filmy, které digitalizujeme jsou němé a zvukové s magnetickou nebo optickou zvukovou stopou.

Celuloidové 16mm filmy mohou být pozitivní i negativní. Negativní filmy následně překlápíme do pozitivu (reálu). 16mm filmy mohou být barevné, černobílé.

16mm film němý

16mm

Starší 16mm celuloidový film byl němý, perforovaný po obou stranách filmu. Obrazové pole 12,35 x 7,42mm. Šíře celuloidového pásu je 16mm.

16mm film s magnetickou zvukovou stopou

16mm

Novější 16mm celuloidový film měl na jedné straně perforaci a na druhé straně magnetickou zvukovou stopu. Tento zvuk se snímá podobně jako magnetofonový pásek. Obrazové pole 12,35 x 7,42mm. Šíře celuloidového pásu je 16mm.

16mm film s optickou zvukovou stopou

16mm

Tento zvukový 16mm celuloidový film měl na jedné straně perforaci a na druhé straně optickou zvukovou stopu. Tento zvuk se snímá čipem proti světelnému zdroji. Obrazové pole 12,35 x 7,42mm. Šíře celuloidového pásu je 16mm.

Druhy 16mm filmu kotoučů, cívek

Kotouče, cívky

16mm filmový kotouč

Kotouče (cívky) jsou vyráběny z různých materiálů, a to nejčastěji z plastu, plechu, dřeva nebo taky papíru. Šířka kotoučů je 20 - 24mm dle materiálu. Promítání na poškozeném kotouči může poškodit i navinutý celuloidový film.

Standardní průměry kotoučů pro 16mm celuloidový film.

- "malý kotouč" Ø 74 mm

- "střední kotouč" Ø 178 mm

- "velký kotouč" Ø 263 mm

Mohou být i jiné velikosti, které nemají standardní rozměr. Jsou to většinou starší kotouče nebo vyrobené po domácku.

Svitky

16mm svitek

16mm filmy nemusí být navinutý na kotouč, ale pouze sám na sebe do takzvaného svitku. S tímto svitkem pracujeme stejně jako s kotoučem a stejně se i počítá. Je nutné dbát na jeho správné navinutí a zabalení, aby nedocházelo k deformaci celuloidového filmu.

Svitky se středem

16mm svitek

Rovněž 16mm filmy nemusí být navinuté na kotouč, ale pouze na střed, který lze nasadit na hřídel projektoru. S tímto svitkem se středem se pracuje podobně jako s kotoučem a stejně se i počítá. Při digitalizaci se přidávají boční stěny, aby se film nerozmotal.

Standardní úprava 16mm filmu

Při digitalizaci jsou standardně a zdarma provedeny základní úpravy záznamu. Pokud byste o nějaké úpravy záznamu neměli zájem, prosím o informování o této skutečnosti v košíku v dalších informacích.

Stabilizace obrazu ZDARMA

Optický stabilizátor záznamového zařízení se postará o odstranění drobného chvění a neklidu záznamu filmu. Větší poruchy, např. při porušení perforace filmu (vodících dírek), již stabilizátor nedokáže kompenzovat.

Ořez obrazového pole ZDARMA

Nastavení ořezu záznamu přímo u digitalizace. Černé a nerovné okraje jsou automaticky ořezány, aby nerušili obraz a v záznamu zbyl pouze obraz se záznamem. Výsledný záznam je v DVD PAL což je rozlišení 720 x 576 a poměr stran 4:3,2 a zcela se neshoduje s poměrem stran u záznam z celuloidového filmu, kde je cca 4:2.9. Záznam přizpůsobíme výslednému poměru stran, přičemž dojde k ořezu i části záznamu.

Ukázka digitalizace bez ořezu a s ořezem obrazového pole záznamu.

s ořezem
bez ořezu
Střih začátku a konce ZDARMA

Předem je nutné ujasnit, co vlastně střih znamená. Střih je prováděn na digitalizovaném záznamu, tudíž váš celuloidový film nijak nestřiháme ani nepoškozujeme. Automaticky provádíme pouze střih začátku a konce záznamu.

Informace o převodu 16mm filmu

Zaslané 16mm filmy vracíme po digitalizaci zpět k Vám, pokud neuvedete výslovně opak.

Vyvolání

16mm filmy musí být k digitalizaci vyvolané. Filmy nevyvoláváme.

Technologie digitalizace

Projekce do optického hranolu s matnicí snímaný čipem CCD v reálném čase. Celuloidový film je u digitalizace chráněn proti propálení speciální žárovkou.

Příprava filmu

Přetrhnutý film doporučujeme k převodu lepit, protože pro digitalizaci je nutný alespoň 1 metr dlouhý zaváděcího pás a neslepením byste mohli přijít o tento záznamu. Pokud nevíte jak a čím k sobě film lepit, bude lepší požádat o slepení nás.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo nezpracovat silně poškozené nebo silně znečištěné kotouče s filmem.

Skladování 16mm filmů

I po případné digitalizaci si filmy opět pečlivě uskladněte. Vyvarujte se rychlého rozhodnutí se filmu zbavit. Jakákoliv dnešní technologie ještě nedokáže z filmu načíst maximum dat. Výsledný záznam z digitalizace je vhodný pro běžné prohlížení a hlavně ušetření celuloidového filmu od promítání, které film dál mechanicky poškozuje, obzvlášť na neudržovaných promítačkách.

Skladování celuloidových filmů si vyžaduje spoustu podmínek a technického zabezpečení. Stručně bychom Vám chtěli nastínit zjednodušené podmínky pro skladování takových filmů v domácím prostředí.

Tma - postačí jakékoliv tmavé místo, kde nemá přístup hlavně sluneční svit.

Teplota - vyberte místo, kde je teplota konstantní. Velké tepelné rozdíly během krátké doby by mohl film poškodit. Ideální teplota pro skladování je pod bodem mrazu.

Vlhkost - opět platí, že vlhkost má být hlavně konstantní. Samozřejmě pro filmy je lepší vlhčí prostředí. Příliš suchý vzduch by mohl film rovněž poškodit.

Větrání - při uskladnění by měli být filmy čisté, aby se během doby na filmech nezačala tvořit plíseň. Proto je lepší, alespoň z počátku skladování, filmy občas provětrat.

Čistota - souvisí s předchozím bodem. Filmy před uskladněním musí být čisté. Následně je zabalíme do krabic tak, aby se na ně neprášilo, nebyly polity nebo jinak znečištěny.

Deformace - filmy před skladováním pečlivě namotáme na kotouč tak, aby nedošlo k přehnutí nebo přetočení. Pokud nemáme kotouč a film navíjíme do tzv. svitku musíme být obzvláště pečlivý.