Synchronizace
Synchronizace
Synchronizace

Jedná se o časovou synchronizaci video a audio záznamu ze dvou různých nosičů na jeden společný záznam.

Pokud máte audio záznam, který patří k nějakému video záznamu, tato volba je dokáže spojit k sobě.

Cena 11.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Digitalizace audiokazety, Synchronizace

Nelze použít vámi nastavenou synchronizaci audio záznamu z audio zařízení a video záznamu z filmových projektorů. Bohužel všechny filmové projektory i audio zařízení nemají i při stejné rychlosti zcela totožnou rychlost přehrávání a zvuk s obrazem by se nemuseli krýt (rozcházeli by se).

Video záznam a audio záznam digitalizujeme samostatně pro vyšší kvalitu digitalizace a lepšího následného zpracování.

Rychlost video záznamu se poté přizpůsobí rychlosti audio záznamu, protože videozáznam lépe snáší změnu rychlosti a není to na něm znát jako na audiozáznamu. Změna rychlosti audio záznamu by zněla buď hlouběji nebo výše, což je nepřijatelné.

nahoru