Výběr
Výběr záznamu
Výběr záznamu

Výběr zvolte, pokud chcete ze záznamu vyjmout konkrétní úsek. Výběr je přesněji nalezení začátku a konce místa v záznamu dle vašich požadavků.

Cena 49.90 Kč/ks
ks
Výběr gramodesky
Výběr gramodesky

Tento výběr se používá pro poslechnutí záznamu na gramofonové desce a obeznámení s obsahem zadavatele, který o to požádal.

Tato částka se bude účtovat i v případě, že při digitalizaci nebude nalezen žádný požadovaný záznam nebo záznam nepoužitelný k archivaci.

Cena 79.90 Kč/ks
ks

Digitalizace gramofon. desky, Výběr záznamu

Pokud by počet výběru byl příliš početný, budeme účtovat výhodnější "vlastní střih".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí výběr. Je nutné převést na disk v PC celý záznam z gramofonové desky. Pokud je znám čas konce posledního výběru, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento konec výběru.

Je důležité přiložit výběr na časové ose a upřesnit konkrétní dějovou poznámku. Více Vám napoví ukázka zápisu níže. Tyto informace vložte do "dalších informací" v košíku.

» Ukázka zápisu výběru

• pokud neznáte časovou osu

- Pouze soukromé záběry (NE hudbu),

- VYBRAT pouze povídání malé holčičky,

- VYBRAT pouze svatební obřad,

nebo naopak:

- ODEBRAT písně z rozhlasu

• pokud znáte přibližnou časovou osu a téma

od začátku po maximálně 50min 30sek - pouze svatba.

Digitalizace gramofon. desky, Výběr gramodesky

Pokud klient má gramofonovou desku a nechce ji hned digitalizovat, protože netuší co na ní může být, může zvolit tuto volbu. Gramofonovou desku projdeme v audio zařízení a následně klientovi oznámíme obsah záznamu.

Tuto volbu můžeme použít i při zjištění, že na gramofonové desce není žádný požadovaný záznam nebo je záznam natolik poškozený, že jej nelze použít k digitalizaci.

nahoru