Střih
Střih Základní
Střih Základní
Doporučeno

Tento střih je doporučený.

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb záznamu, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Cena 4.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Profi
Střih Profi

PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu.

PROFI střih se hodí pro zdlouhavé záznamy na videokazetách VHS a kazetách z kamer.

Cena 14.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Vlastní
Střih Vlastní

Tento střih zvolte, pokud si chcete rozhodnout střih dle vlastních představ neboli dle vlastních instrukcí.

Cena 21.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Střih je prováděn na již digitalizovaném záznamu, tudíž váš celuloidový film nijak nestřiháme ani nepoškozujeme.

Pokud není uvedený žádný střih, provádíme automaticky zdarma střih začátku a konce záznamu.

Pokud je na kazetě záznam z 8mm / 16mm filmu, pak účtujeme cenu střihu 8mm / 16mm filmu.

Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb záznamu, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Chybami se v základním střihu myslí úseky, kde záznam není vůbec nebo tak špatný, že není zřejmé co obsahuje.

» Vystřihnutí (editace)

- prázdných míst,

- poškozených např. pokrčených míst, kde je záznam příliš poškozen,

- bílých nebo naopak černých míst (přeexponované nebo podexponované),

Střih Profi

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb pásku, které jsou popsány níže. PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu.

Konečný záznam, po provedení PROFI střihu, bude mít délku přibližně 20% až 50% z celkové délky záznamu.

DOPORUČUJEME pro videokazety VHS a kazety z kamer pokud jejich záznam je zdlouhavý.

Níže popsané zásahy (střih) je kombinace editace základního střihu plus editace v rámci PROFI střihu.

» Vystřihnutí (editace)

- rozmazané části,

- různě poškozených záznamů,

- velký zoom nebo příliš rychlé zoomování,

- zdlouhavé a bezobsažné záběry,

- jiné podobné chyby záznamu nebo kameramana.

Střih Vlastní

Pokud by počet střihu při výběru byl příliš malý, budeme účtovat výhodnější "Výběr záznamu".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí střih. Je nutné převést na disk v PC celý záznam z kazety. Pokud je znám čas konce posledního střihu, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento střih.

Je důležité přiložit střih na časové ose a upřesnit konkrétní dějovou poznámku. Více Vám napoví ukázka zápisu níže.

» Ukázka zápisu vlastního střihu

• DVD č.1 (finální medium)

- Kazeta č.1

0h00min - 0h10min : výlet na hrad

0h15min - 0h22min : koupání u moře

- Kazeta č.2

0h10min-0h30min : oslavy narozenin

• DVD č.2 (finální medium)

- Kazeta č.3

0h01min - 0h21min : děda oslava 60 let

1h05min - 1h32min : děda zahrada

- Kazeta č.4

0h19min-0h29min : děda a vnoučata

Přičemž první číslo je začátek časového úseku a druhé číslo konec časového úseku střihu. Za dvojtečkou pak je vhodné napsat stručný popis, aby bylo zřejmé, že střih je na správném místě.

» Dodatečný vlastní střih

U těchto záznamů se často stává, že již nemáte možnost si záznam prohlédnout a tím pádem nemůžete ani rozhodnout o způsobu vlastního střihu.

Tyto případy řešíme hrubou digitalizaci celého záznamu a odeslání klientovi. Ten následně doma již digitalizované záznamy prohlídne na PC nebo TV a na časové ose rozhodne o místě vlastních střihů. Klientův záznam máme minimálně měsíc uložen u nás pro každý případ a tak stačí e-mailem poslat pouze instrukce k vlastnímu střihu.

nahoru