Systém
Systém složek
Systém složek
Doporučeno

Rozdělené snímky vložte do samostatných obálek a na každou obálku napište název složky.

Cena se počítá za každou vytvořenou složku.

Cena 11.90 Kč/ks
ks

Skenování negativu, kinofilmu, Systém složek

Systém snímků umožňuje rozdělit snímky do tematických skupin, a ty se na medium uloží do samostatných složek s názvem dle vašeho požadavku.

Tematické skupiny se dají dělit podle mnoha kritérii. Běžné bývá dle času (podle roku) nebo podle akcí (dovolené). Složky lze do sebe zanořovat.

Je nutné napsat název konkrétní složky a které snímky do této složky zařadit.

» Ukázky systému složek

Ukázka řazení složek a řazení snímků ve složce. Snímky jsou dle výběru ve své konkrétní složce.

Ukázky systému složek:

- řazení složek

řazení složek

- řazení snímků ve složce

řazení snímků
nahoru