Střih
Střih Základní
Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb zvuku, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Cena 2.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Profi
Střih Profi
Doporučeno

PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji a měl dynamičtější průběh.

Cena 11.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Vlastní
Střih Vlastní

Tento střih zvolte, pokud si chcete rozhodnout střih dle vlastních představ neboli dle vlastních instrukcí.

Cena 19.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Pokud není uvedený žádný střih, provádíme automaticky zdarma střih začátku a konce záznamu.

Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb zvuku, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Chybami se v základním střihu myslí úseky, kde záznam není vůbec nebo tak špatný, že není zřejmé co obsahuje.

» Vystřihnutí (editace)

- prázdných míst,

- poškozených míst na záznamu,

- poškozených míst při nahrávání.

Střih Profi

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb, které jsou popsány níže.

Konečný záznam, po provedení PROFI střihu, bude mít délku přibližně 20% až 50% z celkové délky záznamu.

PROFI střih se hodí pro zdlouhavé záznamy.

Níže popsané zásahy (střih) je kombinace editace základního střihu plus editace v rámci PROFI střihu.

» Vystřihnutí (editace)

- různě poškozených záznamů,

- opakující se záznamy,

- zdlouhavé a bezobsažné záznamy,

- jiné podobné chyby záznamu.

Střih Vlastní

Pokud by počet střihu při výběru byl příliš malý, budeme účtovat výhodnější "Výběr záznamu".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí střih. Je nutné převést na disk v PC celý soubor z datového nosiče.

Je důležité přiložit střih na časové ose. Více Vám napoví ukázka zápisu níže.

» Ukázka zápisu vlastního střihu

• DVD č.1 (finální medium)

- Soubor č.1

00:01:45 - 00:05:51

00:11:41 - 00:15:21

- Soubor č.2

00:41:20 - 00:58:31

• DVD č.2 (finální medium)

- Soubor č.3

00:11:35 - 00:25:41

00:31:47 - 00:45:59

- Soubor č.4

01:21:45 - 01:55:53

nahoru