Dítě

magnetofonový kotouč

Digitalizace magnetofonového pásku

editace filtr zvuku,

editace hudební doprovod.

Záznam (ukázku) digitalizoval MYFilm.

• Zadavatel

Soukromá osoba

Soukromá osoba

Rok digitalizace 2009