Muzea a archivy

Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum Plzeň

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference.

Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Muzea a památníky ve správě Muzea Novojičínska, Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunín, Muzeum v Bílovci, Muzeum ve Frenštátě pod R., Muzeum v Klimkovicích, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Muzeum ve Štramberku, Památník F. Palackého v Hodslavicích, Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Památník J. G. Mendela v Hynčicích, Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře.

Archiv Brno

Archiv Brno

Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Archiv vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.

Archiv Ostrava

Archiv Ostrava

Počátky péče o písemnosti, vztahující se k dějinám Ostravy, spadají do 13. a především 14. století. Růst a rozkvět měst, vznikajících v rámci tzv. středověké kolonizace stimulovali čeští králové vydáváním celé řady listinných privilegií; tím je i nejstarší dochovaná listina, kterou vydal městu císař Karel IV. v roce 1362.

nahoru