Univerzity a školy

Masarykova Univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami.

Univerzita Obrany

Univerzita Obrany

Významné místo ve vysokoškolské přípravě důstojnického sboru profesionální AČR a ve vědecko-výzkumné činnosti resortu MO má Univerzita obrany. Škola se tedy prioritně zaměřuje na vzdělávací a výzkumnou činnost. Doplňující je expertní a zpracovatelská činnost. Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

nahoru