Rychlost
Rychlost
Rychlost

U obrazu i zvuku může docházet k nepřirozené zrychlené nebo zpomalené rychlosti. Toto se děje častěji u 16mm filmů a občas i u 8mm filmů. Touto volbou se budeme snažit rychlost ustálit do reálné podoby.

Cena 9.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Digitalizace 8mm filmu, Rychlost

I při zatrhnutí neznamená, že službu použijeme. Srovnání rychlosti použijeme pouze v případě, kdy záznam je výrazně zrychlený nebo zpomalený.

Digitalizace musí být prováděna stejnou rychlostí, s jakou byla natočena na kameru, v opačném případě dochází k nepříjemnému rušivému pulzování záznamu. Takže výsledný záznam může být zrychlený nebo zpomalený.

Rychlost přizpůsobíme realitě, bohužel při zpomalování dochází k mírnému snížení kvality záznamu.

Myslete na to, že někdy bylo zrychlení nebo zpomalení záznamu přímo záměr autora videozáznamu.

nahoru