Střih
Střih Základní
Střih Základní
Doporučeno

Tento střih je doporučený.

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb filmu, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Cena 7.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Profi
Střih Profi

PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu.

Pokud nemáte dostatek záznamů z 8mm nebo 16mm filmu pak nedoporučujeme.

Cena 14.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Vlastní
Střih Vlastní

Tento střih zvolte, pokud si chcete rozhodnout střih dle vlastních představ neboli dle vlastních instrukcí.

Cena 21.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Střih je prováděn na již digitalizovaném záznamu, tudíž váš celuloidový film nijak nestřiháme ani nepoškozujeme.

Pokud není uvedený žádný střih, provádíme automaticky zdarma střih začátku a konce záznamu.

Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb filmu, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Chybami se v základním střihu myslí úseky, kde záznam není vůbec nebo tak špatný, že není zřejmé co obsahuje.

» Vystřihnutí (editace)

- prázdných (průhledných) míst snímků na filmu,

- poškozených (např. propálených) míst,

- bílých nebo naopak černých míst (přeexponované nebo podexponované),

Střih Profi

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb filmu, které jsou popsány níže. PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu.

Konečný záznam, po provedení PROFI střihu, bude mít délku přibližně 20% až 50% z celkové délky záznamu.

NEDOPORUČUJEME pro 8mm filmy nebo 16mm filmy - jsou příliš vzácné a krátké na to, abychom na ně použili PROFI střih.

Níže popsané zásahy (střih) je kombinace editace základního střihu plus editace v rámci PROFI střihu.

» Vystřihnutí (editace)

- rozmazané části,

- různě poškozených záznamů,

- velký zoom nebo příliš rychlé zoomování,

- zdlouhavé a bezobsažné záběry,

- jiné podobné chyby filmu nebo kameramana.

Střih Vlastní

Pokud by počet střihu při výběru byl příliš malý, budeme účtovat výhodnější "Výběr záznamu".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí střih. Je nutné převést na disk v PC celý záznam z celuloidového filmu. Pokud je znám čas konce posledního střihu, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento střih.

Je důležité přiložit střih na časové ose a upřesnit konkrétní dějovou poznámku. Více Vám napoví ukázka zápisu níže.

» Ukázka zápisu vlastního střihu

• DVD č.1 (finální medium):

- Kotouč č.1

0h00min - 0h10min : výlet na hrad

0h15min - 0h22min : koupání u moře

- Kotouč č.2

0h10min-0h30min : oslavy narozenin

• DVD č.2 (finální medium):

- Kotouč č.3

0h01min - 0h21min : děda oslava 60 let

1h05min - 1h32min : děda zahrada

- Kotouč č.4

0h19min-0h29min : děda a vnoučata

Přičemž první číslo je začátek časového úseku a druhé číslo konec časového úseku střihu. Za dvojtečkou pak je vhodné napsat stručný popis, aby bylo zřejmé, že střih je na správném místě.

» Dodatečný vlastní střih

U těchto záznamů se často stává, že již nemáte možnost si záznam prohlédnout a tím pádem nemůžete ani rozhodnout o způsobu vlastního střihu.

Tyto případy řešíme hrubou digitalizaci celého záznamu a odeslání klientovi. Ten následně doma již digitalizované záznamy prohlídne na PC nebo TV a na časové ose rozhodne o místě vlastních střihů. Klientův záznam máme minimálně měsíc uložen u nás pro každý případ a tak stačí e-mailem poslat pouze instrukce k vlastnímu střihu.

nahoru