Výběr
Výběr záznamu
Výběr záznamu

Výběr zvolte, pokud chcete ze záznamu vyjmout konkrétní úsek. Výběr je přesněji nalezení začátku a konce místa v záznamu dle vašich požadavků.

Cena 49.90 Kč/ks
ks
Výběr kazety, kotouče
Výběr kazety, kotouče

Tento výběr se používá pro poslechnutí záznamu na kazetě nebo kotouči a obeznámení s obsahem zadavatele, který o to požádal.

Tato částka se bude účtovat i v případě, že při digitalizaci nebude nalezen žádný záznam nebo záznam nepoužitelný k archivaci.

Cena 79.90 Kč/ks
ks

Digitalizace magnetofon. pásky, Výběr záznamu

Výběr je prováděn na již digitalizovaném záznamu, tudíž váš pásek nijak nestřiháme ani nepoškozujeme.

Pokud by počet výběru byl příliš početný, budeme účtovat výhodnější "vlastní střih".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí výběr. Je nutné převést na disk v PC celý záznam z magnetického pásku. Pokud je znám čas konce posledního výběru, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento konec výběru.

Je důležité přiložit výběr na časové ose a upřesnit konkrétní dějovou poznámku. Více Vám napoví ukázka zápisu níže. Tyto informace vložte do "dalších informací" v košíku.

» Ukázka zápisu výběru

• pokud neznáte časovou osu

- Pouze soukromé záběry (NE hudbu),

- VYBRAT pouze povídání malé holčičky,

- VYBRAT pouze svatební obřad,

nebo naopak:

- ODEBRAT písně z rozhlasu

• pokud znáte přibližnou časovou osu a téma

od začátku po maximálně 50min 30sek - pouze svatba.

Digitalizace magnetofon. pásky, Výběr kazety, kotouče

Pokud klient má kazetu nebo kotouč a nechce ji hned digitalizovat, protože netuší co na něm může být, může zvolit tuto volbu. Pásek z kazety nebo kotouče projdeme v audio přehrávači a následně klientovi oznámíme obsah záznamu.

Tuto volbu můžeme použít i při zjištění, že na kazetě nebo kotouči není žádný záznam nebo je záznam natolik poškozený, že jej nelze použít k digitalizaci.

nahoru