Střih
Střih Základní
Střih Základní
Doporučeno

Tento střih je doporučený.

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb zvuku, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Cena 3.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Profi
Střih Profi

PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh.

Cena 11.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Vlastní
Střih Vlastní

Tento střih zvolte, pokud si chcete rozhodnout střih dle vlastních představ neboli dle vlastních instrukcí.

Cena 19.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Střih je prováděn na již digitalizovaném záznamu, tudíž váš pásek nijak nestřiháme ani nepoškozujeme.

Pokud není uvedený žádný střih, provádíme automaticky zdarma střih začátku a konce záznamu.

Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb zvuku, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Chybami se v základním střihu myslí úseky, kde záznam není vůbec nebo tak špatný, že není zřejmé co obsahuje.

» Vystřihnutí (editace)

- prázdných míst (bez zvuku),

- poškozených míst (např. příliš velký šum nebo brum),

- delší souvislý nepříjemný zvuk (např. pískání).

Střih Profi

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb pásku, které jsou popsány níže.

Konečný záznam, po provedení PROFI střihu, bude mít délku přibližně 20% až 50% z celkové délky záznamu.

PROFI střih se hodí pro zdlouhavé záznamy z magnetofonových pásků, audiokazet nebo mikrokazet.

Níže popsané zásahy (střih) je kombinace editace základního střihu plus editace v rámci PROFI střihu.

» Vystřihnutí (editace)

- různě poškozených záznamů,

- opakující se záznamy,

- zdlouhavé a bezobsažné záznamy,

- jiné podobné chyby záznamu.

Střih Vlastní

Pokud by počet střihu při výběru byl příliš malý, budeme účtovat výhodnější "Výběr záznamu".

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí střih. Je nutné převést na disk v PC celý záznam z magnetického pásku. Pokud je znám čas konce posledního střihu, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento střih.

Je důležité přiložit střih na časové ose a upřesnit konkrétní dějovou poznámku. Více Vám napoví ukázka zápisu níže.

» Ukázka zápisu vlastního střihu

• DVD č.1 (finální medium)

- Kazeta/kotouč/deska č.1

0h00min - 0h10min : vyprávění o rodičích

0h15min - 0h22min : rozhovor malých dětí

- Kazeta/kotouč/deska č.2

0h10min-0h30min : zpěv dítěte

• DVD č.2 (finální medium)

- Kazeta/kotouč/deska č.3

0h01min - 0h21min : dítě přednáší báseň

1h05min - 1h32min : babička zpívá

- Kazeta/kotouč/deska č.4

0h19min-0h29min : děda a vnoučata

nahoru