Střih
Střih Základní
Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb filmu, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Cena 2.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Profi
Střih Profi
Doporučeno

PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu.

Tento střih doporučujeme.

Cena 14.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu
Střih Vlastní
Střih Vlastní

Tento střih zvolte, pokud si chcete rozhodnout střih dle vlastních představ neboli dle vlastních instrukcí.

Cena 21.90 Kč/min
Zadejte délku záznamu

Pokud není uvedený žádný střih, provádíme automaticky zdarma střih začátku a konce záznamu.

Pokud jsou na záznamu záběry z 8mm / 16mm filmu, pak účtujeme cenu střihu 8mm / 16mm filmu.

Střih Základní

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb filmu, které jsou popsány níže. Výsledkem základního střihu je souvislý a ničím nerušený záznam.

Chybami se v základním střihu myslí úseky, kde záznam není vůbec nebo tak špatný, že není zřejmé co obsahuje.

» Vystřihnutí (editace)

- prázdných míst,

- poškozených míst,

- bílých nebo naopak černých míst (přeexponované nebo podexponované),

- natáčení jednoho nepodstatného místa delší dobu (např. zem při nevypnuté kameře).

Střih Profi

Celý záznam se prohlíží ručně a provádí se korekce různých chyb, které jsou popsány níže. PROFI střih provádíme proto, aby konečný záznam působil uceleněji, měl dynamičtější průběh a výsledkem byl dojem skutečného filmu.

Konečný záznam, po provedení PROFI střihu, bude mít délku přibližně 20% až 50% z celkové délky záznamu.

DOPORUČUJEME pro video data.

Níže popsané zásahy (střih) je kombinace editace základního střihu plus editace v rámci PROFI střihu.

» Vystřihnutí (editace)

- rozmazané části,

- různě poškozených záznamů,

- velký zoom nebo příliš rychlé zoomování,

- zdlouhavé a bezobsažné záběry,

- jiné podobné chyby filmu nebo kameramana.

Střih Vlastní

Pokud by počet střihu při výběru byl příliš malý, budeme účtovat výhodnější "Výběr záznamu".

» Způsob provedení vlastního střihu

Celý záznam prohlížíme ručně a dle požadavků se provádí střih. Je nutné převést na disk v PC celý záznam. Pokud je znám čas konce posledního střihu, je nutno tuto skutečnost popsat, pak minimálně je nutno převést od začátku po tento střih.

Je důležité přiložit střih na časové ose.

» Ukázka zápisu vlastního střihu

• DVD č.1 (finální medium)

- Kotouč č.1

0h00min - 0h10min

0h15min - 0h22min

- Kotouč č.2

0h10min-0h30min

• DVD č.2 (finální medium)

- Kotouč č.3

0h01min - 0h21min

1h05min - 1h32min

- Kotouč č.4

0h19min-0h29min : děda a vnoučata

Přičemž první číslo je začátek časového úseku a druhé číslo konec časového úseku střihu.

nahoru