Slavnost

16mm film

Digitalizace 16mm filmu (černobílý, němý),

editace střih základní,

editace titulky.

Záznam (ukázku) digitalizoval MYFilm.

• Zadavatel

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Rok digitalizace 2008