Beskydy
Beskydy

16mm film

Digitalizace 16mm filmu (černobílý, němý),

editace střih základní,

editace filtr obrazu,

editace hudební doprovod.

Záznam (ukázku) digitalizoval MYFilm.

• Zadavatel

Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Rok digitalizace 2010

Digitalizace filmu

Pokud se Vám ukázka líbila, pak si u nás můžete nechat 8mm a 16mm celuloidové filmy, videokazety VHS a kazety do kamery digitalizovat.

Digitalizace 8mm filmu Digitalizace 16mm filmu Digitalizace videokazety VHS Digitalizace kazety z kamery
nahoru