Beskydy

16mm film

Digitalizace 16mm filmu (černobílý, němý),

editace střih základní,

editace filtr obrazu,

editace hudební doprovod.

Záznam (ukázku) digitalizoval MYFilm.

• Zadavatel

Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Rok digitalizace 2010