Sladovny

8mm film

Digitalizace 8mm filmu (barva),

editace filtr obrazu (ukázka),

Záznam (ukázku) digitalizoval MYFilm.

• Zadavatel

Sladovny Soufflet ČR

Sladovny Soufflet ČR

Rok digitalizace 2011