Obsluha Lepičky 8mm filmu

LEPIČKA SUPER - STANDARD 8

00

S lepičkou Super-Standard 8 lze lepit film šíře 8 mm, a to jak filmový formát Super, tak Standard.

Přepínač má dvě polohy vyznačené na ovládacím panelu.

Slepka je provedena tak, že část filmového pásu je upravena do klínu asi 4°, což má za následek snížení nepříznivého překrytí obou slepovaných pásů. Lepička je opatřena speciálním pilníkem na odstranění emulze slepované části filmového pásu.

» Postup lepení filmového pásu formátu Super je následující

01

Na kolíky umístěné blíže k otočné části levého křídla nasadíme film emulzí nahoru (obr. 1), zajistíme pohyblivým křídlem a přiklopíme držák pilníku k filmovému pásu. Mírným přitlačením a asi 6 – 15 pohyby kolmo na délku založeného filmu provedeme klínové odstranění emulze.

Druhou část filmu založíme mezi pravá křídla postavená ve svislé poloze na kolíky umístěné blíže k otočné části křídel.

Po založení obou filmových pásů a odstranění emulze naneseme na očištěnou část filmu lepidlo tak, aby byla pokryta tenkou vrstvou celá plocha. Výhodné je též nanést lepidlo i na příslušné místo druhého filmového pásu uchyceného ve svislých křídlech. Sklopením obou pravých křídel současně přestřihneme přebytečné konce filmu.

Dostatečný přítlak filmu ve slepované části zajišťují dva pružné zámky. Asi za 15 vteřin můžeme křídla rozevřít a z místa slepení odstranit nožíkem přebytečné lepidlo. Slepený filmový pás vyjmeme.

» Postup lepení filmového pásu formátu Standard 8

02

Postupujeme stejně s tím, že filmový pás zakládáme kolíky na vzdálenější od otočné části křídel (II, III, IV).

Dobře provedená slepka nemá při projekci rušit obraz. Po několika slepkách získáte praxi a přístroj, který byl ve výrobním závodě pečlivě přezkoušen, bude Vám sloužit při práci k Vaší plné spokojenosti.

Zápůjčka

Máte možnost si u nás prohlížečku na 8mm film zapůjčit.

Meonet compact S
Meonet compact S
Digitalizace 8mm filmu

Máte také možnost starou promítačku odstavit a nechat si celuloidové filmy digitalizovat. Pak se můžete na filmy dívat v pohodlí domova na televizi nebo počítač.

Digitalizace 8mm filmu
nahoru