Obsluha Meos

Návod, obsluha promítacího přístroje MEOS

» Označení ovládacích prvků

1. Přední cívkový čep
2. Kryt žárovky
3. Symbol orientace filmu
4. Ústí filmové dráhy
5. Objímko objektivu
6. Páčka výškové regulace obrazu
7. Točítko výškové regulace přístroje
8. Páčka volby formátu (S 0 N)
9. Vypínač žárovky
10. Vypínač motoru
11. Tlačítko STOP
12. Tlačítko převíjení zpět
13. Tlačítko převíjení vpřed
14. Tlačítko zpomalené projekce
15. Zadní cívkový čep
16. Šrouby zadního krytu
17. Zadní kryt
18. Zásuvka síťového přívodu
19. Držák žárovky
20. Filmové vodítko
21. Držák vodítka
22. Filmová dráha
23. Šroub nosiče žárovky
24. Síťová pojistka – T 0.8 A/35 A/250V
25. Řemínek náhonu
26. Redukce cívkového čepu
27. Šroub krytu žárovky

» Technické údaje

1. Formát filmu 8 mm super a 8 mm normal - změna formátu přesunutím páčky.

2. Promítací objektiv CORRIGON dle volby 1,3/20 - 1,2/15 VARIO CORRIGON 1,4/15 - 25 mm

3. Kapacita cívek 120 m filmu (acetát. podl.) – samočinné zakládání na navíjecí cívku.

4. Halogenová žárovka 12 V/75 W se studeným zrcadlem.

5. Promítací frekvence 18 nebo 24 obr./sec - změna frekvence přeložením řemínku.

6. Zpomalená projekce 4,5 nebo 6 obr./sec.

7. Rychlopřevíjení filmu přes filmovou dráhu v obou směrech (zpět a vpřed) v průběhu projekce nebo přímo z cívky na cívku.

8. Statická projekce.

9. Napájecí napětí 220 V/50 Hz.

10. Rozměry přístroje 290 X 160 X 280 mm (d X š x v).

11. Hmotnost 5,6 kg.

» Návod k obsluze promítacího přístroje MEOS typ č. 851 180

Promítací přístroj MEOS je určen k promítání všech druhů filmů šíře 8 mm. Volba formátu se provádí přesunutím páčky na krytu žárovky.

Snadné zavedení začátku filmu do přístroje a jeho samočinné zachycení na navíjecí cívce ulehčuje obsluhu. Možnost rychlého převíjení filmu vpřed a vzad přes filmovou dráhu přístroje umožňuje okamžité opakování potřebného záběru nebo rychlé vyhledání požadovaného záběru. Zpomalené projekce 4,5 nebo 6 obr./sec bez kmitání světla poskytuje pohybovou analýzu kteréhokoliv záběru bez nutnosti předchozího nasnímání zvýšenou obrazovou frekvencí.

Přístroj je určen pro amatérské účely.

» Úplnost přístroje

1. Promítací přístroj MEOS s objektivem dle požadavkového listu, se žárovkou 12 V/75 W, universálním vyjímatelným vodítkem uloženým ve speciálním obalu.

2. 1 ks Síťový přívodní kabel

3. 1 ks Samozakládací cívka Ø 180 mm

4. 1 ks Redukce pro cívky Super

5. 2 ks Skleněná trub. pojistka T 0,8 A/35 A/250 V

6. Návod

7. Záruční list

» 1. Příprava projektoru k promítání

Projektor postavíme na místo, odkud hodláme promítat a připojíme k elektrorozvodné Síti. Zapnutím vypínače (A - 10) do polohy „I" uvedeme projektor do chodu, stejně tak vypínačem (A - 9) zapneme žárovku a projektor nasměrujeme na promítací plochu.

Točítkem výškové regulace (A - 7) umístíme obraz okeničky do potřebné výše, otáčením objímky objektivu (A - 5) okeničky zaostříme. Vypínače (A - 9) a (A - 10) vypneme.

UPOZORNĚNÍ: Při provozu projektoru nesmí být bráněno přístupu a odchodu vzduchu ventilačními otvory.

» 2. Změna promítací frekvence

Z výrobního závodu je projektor nastaven na frekvenci 18 obr./sec. Změnu promítací frekvence na 24 obr./sec. Provedeme ručním přeložením náhonového řemínku (F - 25) do sousedních drážek na obou řemeničkách.

Pro přeložení řemínku musíme sejmout zadní kryt přístroje (E — 17) vyšroubováním dvou šroubů (E - 16).

UPOZORNĚNÍ: Při jakékoliv manipulaci uvnitř projektoru nesmí být projektor připojen k elektrovodné Síti.

» 3. Nastavení formátu

Nastavení formátu pro promítání filmů super nebo normál sestává z pouhého přesunutí péčky (A - 8) do příslušné polohy označené S nebo N.

» 4. Založení a promítání filmu

Na zadní cívkový čep (A - 15) nasadíme prázdnou samozakládací cívku (dodanou s přístrojem).

Na přední cívkový čep (A - 1) nasadíme cívku s filmem tak, že perforační strana je orientovaná souhlasně se symbolem (A - 3) na horní ploše krytu žárovky (A - 2).

Nesouhlasí-li středový otvor cívky s cívkovým čepem (A - 1) nasadíme na cívkový Čep redukci (A - 26).

Páčku volby formátu (A - 8) nastavíme do souhlasné polohy s připraveným filmem (S nebo N).

Vypínačem (A - 10) uvedeme projektor do chodu a rovně zastřižený začátek filmu zavedeme do ústí filmové dráhy (A - 4) tak, až začne být podáván drapákem. Pro spolehlivý průchod projektorem nesmí být začátek filmu přehnutý nebo jinak tvarově deformovaný. Pro bezpečné zachycení začátku filmu na samozakládací cívce je výhodné, má-li film mírnou tvarovou paměť po navinutí no cívce.

Vypínačem (A - 9) zapneme promítací žárovku a doostříme promítaný obraz.

Správnou polohu obrazu v obrazovém okénku nastavíme pohybem páčky výškové regulace obrazu (A - 6). Páčkou pohybujeme nahoru nebo dolů.

» 5. Funkce tlačítek

V průběhu promítání je možné kterýkoliv právě proběhlý záběr nebo i delší část filmu opakovaně promítat. K tomu účelu slouží tlačítko (A-12), jeho stlačením až do zaaretované polohy je film zrychleně převíjen zpět.

Rychlopřevíjení se ukončí stlačením červeného STOP tlačítka (A - 11). Toto tlačítko není ve stlačené poloze aretováno, je však nutné je stlačit na celý zdvih a přidržet ve stlačené poloze až do zastavení roztočených cívek s filmem. Po uvolnění STOP tlačítka pokračuje normální promítání filmu.

Tlačítko (A - 13) slouží k rychlopřevíjení filmu vpřed: Ve stlačené poloze zůstává tlačítko (A - 12) nebo (A - 13) aretováno, uvolňují se stlačením STOP tlačítka (A - 11).

STOP tlačítko (A- 11) slouží také k ovládání statické projekce. Po dobu držení stlačeného tlačítka je promítán jeden obrázek. Promítaný obraz je nutné doostřit. Uvolněním tlačítka pokračuje normální promítání.

Nedoporučuje se promítat jeden obrázek déle než 30 vteřin. Přes filmovou dráhu promítacího přístroje je film veden přes otočné válečky, tím je film při průchodu projektorem (promítání nebo rychlopřevíjení) minimálně opotřebován.

Tlačítkem (A - 14) ovládáme zpomalenou projekci. Stlačením tlačítka je film v projektoru posouván pomaleji, tím se dosáhne časové rozložení pohybu vhodné pro pohybové studie kteréhokoliv záběru bez nutnosti předchozího nasnímání zvýšenou obrazovou frekvencí.

Druhým stisknutím tlačítka (A - 14) se funkce zpomalení vyřadí a tlačítko se vrátí do původní polohy.

» 6. Ukončení promítání a převinutí filmu

Pokud po skončeném promítání zůstane film zachycen na cívce, stačí stlačit tlačítko (A-12) a nechat film převinout přes dráhu projektoru zpět. Po dobu převíjení je vhodné vypnout žárovku vypínačem (A - 9).

Uvolní-li se konec filmu z cívky, necháme jej proběhnout projektorem a založíme do vyprázdněné cívky přímo.

POZOR! Konec filmu musí na konci promítání volně opustit cívku, nesmí být na ni pevně zakotven.

» 7. Čištění a udržování projektoru

Podmínkou dobrého obrazu je čistota projektoru a promítaných filmů. Cívky s filmem proto skladujeme v suchu a v obalech, které zabrání usazování prachu na filmu. Prachem z filmu se zanáší filmová dráha přístroje, škrábou se filmy a prachové usazeniny na funkčních plochách objektivu zhoršují obraz.

Také projektor skladujeme na suchém a bezprašném místě, nejlépe v PE sáčku. Projektor nevyžaduje velkou údržbu. Tato spočívá v občasném vyčistění filmového vodítka, filmové dráhy a vnějších ploch objektivu od prachu. Mazání projektor nevyžaduje, ve výrobě je stroj namazán trvanlivými mazadly. Samomazná ložiska projektoru a motoru jsou nasycena speciálním trvanlivým olejem T4C a nedoporučujeme je přimazávat jiným olejem. Smísení s jiným olejem může zhoršit, případně zcela narušit chod projektoru.

» 8. Čištění vodítka a filmové dráhy

Ve spodní Části krytu žárovky (A - 2) uvolníme šroub (A — 27) a kryt sejmeme odklopením jeho dolní části.

Páčku (D — 21) vykloníme směrem k žárovce uchopením za dolní a horní sešikmenou plošku, podržíme vykloněnou a vysuneme vodítko (D — 20) z přístroje.

Po vyčistění zasuneme vodítko zpět při vykloněné páčce (D - 21). Prach usazený ve filmové dráze (D - 22) odstraníme vlasovým štětcem po sejmutí průhledného víka.

Nasadíme kryt žárovky (A - 2) tak, že nejdříve nasadíme jeho horní část, přiklopíme dolní část krytu a zajistíme šroubem (A - 27) umístěným v jeho dolní části.

» 9. Čistění objektivu

Vyšroubujeme objektiv z přístroje a z obou vnějších ploch čoček odstraníme prach suchým vlasovým štětcem. Ulpělé nečistoty odstraníme opatrně měkkým hadříkem.

» 10. Výměna žárovky a trubičkové pojistky

Jestliže při běžícím projektoru a zapnutém vypínači 9 žárovka nesvítí, je vadná.

a) Výměna žárovky:

Sejmeme kryt žárovky (A - 2) popsaný v odst. 8 čistění vodítka. Uvolníme držák žárovky (D — 19), žárovku vykloníme a sejmeme patici žárovky.

Novou žárovku orientujeme tak, aby výčnělek na obvodu zrcadla zapadl do výřezu v dosedací ploše nosiče žárovky. Takto nasazenou žárovku zajistíme držákem žárovky (D - 19) a nasadíme patici na žárovku.

Jsou-li po výměně žárovky více osvětleny rohy obrazu než střed, je třeba žárovku posunout směrem od objektivu. Uvolníme šroub nosiče žárovky (D - 23), po nastavení šroub znovu zatáhneme.

Je-li naopak víc osvětlen střed obrazu než rohy, přiblížíme žárovku k objektivu.

b) Pro výměnu trubičkové pojistky sejmeme zadní kryt (E - 17) po předchozím uvolnění dvou šroubů (E - 16).

Nasazování cívek na čepy (A - 1) nebo (A - 15) si usnadníme tím, že při nasazování přidržíme stlačené STOP tlačítko (A - 11).

a d e f t
nahoru