Obsluha Meonet

Návod, obsluha prohlížečky 8mm filmu Meonet Compact S

Meonet compact S má proti dosud vyráběným typům těchto přístrojů několik předností.

Je moderní, výkonný, skladný a jednoduchý v obsluze. Nová konstrukce přístroje zaručuje snadnější manipulaci s filmem, kvalitní obraz a chrání mechanismus a optiku před prachem.

01

» Popis přístroje

1    Závěr víka
2    Víko
3    Sklopná matnice
4    Výklopná ramena
5    Unášecí čepy cívek
6    Převíjecí klička
7    Přepínací páčka
8    Značkovač filmu
9    Točítko ostření
10    Kryt prosvětlovací žárovky
11    Prosvětlovací žárovka
12    Vodící dráha filmu
13    Kryt elektrické pojistky
14    Otvor pro zástrčku elektrické šňůry
15    Šroub lampy

» Funkce přístroje

02

Plynulý pohyb filmu je opticky vyrovnáván otočným hranolem a obraz je zadní projekcí promítán na matnici.

Přepínač má dvě polohy vyznačené na ovládacím panelu.

• Označení REFLEX

transportér je spolu s vodícím válečkem v záběru.

• Označení TRANSPORT

transportér a vodící váleček jsou mimo záběr, film se volně přetáčí z cívky na cívku.

MEONET COMPACT S má sklopnou matnici; po uzavření víka je kompletně uzavřen.

Výhoda nové konstrukce pohonu přístroje proti dosud vyráběným typům spočívá v tom, že převíjecí klička pohání transportér, který unáší filmový pás. Na film působí rovnoměrný tah a nezáleží na velikosti průměru navinutého filmu na cívkách.

03a
03b

MEONET COMPACT S má velmi jednoduché zakládání filmového pásu do drážky.

Na spodní části přístroje jsou umístěna dvě výklopná ramena s unášecími čepy cívek.

Film založte do vodící dráhy přístroje (12) tak, aby perforace byla dole a emulze filmového pásu k žárovce (11).

Nyní je přístroj připraven k převíjení filmu. Pohyb filmového pásu lze v kterékoliv poloze zastavit nebo film převíjet zpět otáčením převíjecí kličky (6) doleva. Při převíjení filmu a jeho zastavení může dojít k rozvinutí z odvíjecí cívky. Rychlým přesunutím kličky (6) do protisměru zabrzdíte spojku odvíjecí cívky a filmový pás Vám zůstane na cívce.

» Obsluha přístroje

04

Zmáčkněte závěr víka (1) a tahem nahoru otevřete víko přístroje (2). Matnice se automaticky vyklopí.

Přepínací páčku (7) nastavte proti označení TRANSPORT. Připojte elektrickou šňůru a zástrčku zasuňte do zásuvky.(14), tím se rozsvítí žárovka.

Vyklopte ramena (4) a na levý unášecí čep (5) nasaďte cívku s filmovým materiálem, na pravý prázdnou.

05

Nastavíte-li přepínací páčku (7) proti označení REFLEX. transportér unáší filmový pás. Otáčením převíjecí kličky (6) je obraz v pohybu promítán na matnici.

Ostrost obrazu lze seřídit točítkem ostření (9).

Dělící rovinu není třeba seřizovat.

Filmová pole určená k vystřižení označte tak, že posunete zvolený obraz o dvě pole a značkovač (8) stisknete směrem k filmové dráze.

» Výměna žárovky

06a

06b

06c

Kryt žárovky (10) mírně přitlačte a posuňte směrem od kličky. Zvedněte jej a povolte šroub žárovky (15) pootočením doleva. Objímku žárovky posuňte doprava, nahoru a vyjměte z vedení držák žárovky asi 2 cm nad panel přístroje. Žárovku pootočte s mírným přítlakem doleva a vytáhněte. Po výměně žárovky zasuňte držák do vedení a seřiďte světelný tok pohybem v příčném a podélném směru tak, aby byl obraz stejnoměrně prosvětlen. Zajistěte šroubem žárovku (15) a přiklopte kryt žárovky (10).

» Výměna pojistky

07a

07b

Vyšroubujte kryt pojistky (13) a vadnou pojistku vyměníte.

» Ošetřování přístroje

08

S prohlížecím přístrojem Meonet Compact S je nutno zacházet jako s každým jiným optickým přístrojem. Chraňte jej před prachem, vlhkem a prudkými nárazy.

Vyvarujte se neodborných zásahů a v případě poruchy vašeho přístroje se obraťte na odborníky v opravnách.

» Technická data

Matnice 96 x 72 mm (Fresnel)
Převíjecí cívky do 120 m
Síťové napětí 220 V
Žárovka 6V / 10W
Patice žárovky Ba 15 S
Pojistka 0,1 A
Rozměry 103 x 150 x 290 mm
Váha 2,5 kg
Zápůjčka

Máte možnost si u nás prohlížečku na 8mm film zapůjčit.

Meonet compact S
Meonet compact S
Digitalizace 8mm filmu

Máte také možnost starou promítačku odstavit a nechat si celuloidové filmy digitalizovat. Pak se můžete na filmy dívat v pohodlí domova na televizi nebo počítač.

Digitalizace 8mm filmu
nahoru